Giúp em câu hình phẳng này ạ

Cho tam giác ABC cân tại A, Lấy D thuộc AB sao cho AB = 3AD, H là hình chiếu vuông góc của B lên CD, M là trung điểm của HC.
Chứng minh rằng : AM vuông góc với BM

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 10 lượt xem Nguyễn Thu Trà đã hỏi 16/01/2020 11:57:32 PM

Giúp e câu này vs ạ .Em cảm ơn ạ

Trong Ko gian vs hệ trục tọa độ Oxyz,choA(-1;2;1),B(2;-1;3),C(3;5;-1).Điểm M(a;b;c) trên mp (Oyz) sao cho |MA+2MB-CM| đạt gtnn . Tính 2b+c=?

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 25 lượt xem linhnguyen02 đã bình luận 14/01/2020 6:51:30 PM

giúp e câu này vs ạ . e cảm ơn ạ

Trong ko gian vs hệ trục tọa độ oxyz cho điểm A(1;0;6).Biết rằng có 2 điểm M;N pb thuộc trục Ox sao cho các đg thg AM;AN cg tạo vs đg thg chứa trục P(A2)=70/20.20=3/16 một góc 45 độ.Tổng các hoàng độ M,N tìm đc là?

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 14 lượt xem linhnguyen02 đã hỏi 13/01/2020 3:32:01 PM

Tích Phân Hàm Ẩn

f'(x)^2 + 4f(x) = 8x^2

f(1)=1 tính tích phân của f(x) từ 1-3

 

2 trả lời 0 lời giải Toán Học 34 lượt xem Trinh Hương Đại đã bày tỏ cảm xúc 22/01/2020 1:48:52 PM

nguyên hàm của hàm

giúp mình tìm nguyên hàm của f(x)=e^x/x với ạ mình tìm hoài k ra 

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 25 lượt xem nnminh322 đã bình luận 10/01/2020 10:53:18 PM

Min max của Thể tích

Khối chóp S.ABCD có đáy là hình thoi cạnh a, SA=SB=SC=SD=a. Gọi O là giao điểm AC và BD, H là hình chiếu của S lên đáy, H thuộc BO. Tính V max của S.ABCD?

2 trả lời 0 lời giải Toán Học 20 lượt xem nnminh322 đã trả lời 04/01/2020 11:25:41 PM

Giúp em với ạ, hàm số

Câu 31:  Cho các hàm số f(x)=x^2-4x+m và g(x)=(x^2+1) (x^2+2)^2 (x^2+3)^3. Tập tất cả các giá trị của tham số m để hàm số g(f(x)) đồng biến trên (3;+∞) là

A. ├ 0;3).B. ├ 3;+∞).C. ├ 3;4).D. ├ 4;+∞).

 

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 15 lượt xem nguyenanhquan2703 đã hỏi 30/12/2019 10:18:25 PM

Công thức Nguyên Hàm

Mọi người chỉ mình cách cm công thức này vs, video và bt của thầy toàn áp dụng chứ chưa chứng minh

 

 

 

2 trả lời 0 lời giải Toán Học 35 lượt xem Bồ Công Anh đã trả lời 30/12/2019 10:49:33 PM

cho em hỏi với ạ

Trong tất cả các hình chóp tứ giác đều ngoại tiếp mặt cầu có bán kính bằng 1.. Hình chóp có thể tích nhỏ nhất bằng bao nhiêu ạ?

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 29 lượt xem Unset đã hỏi 20/12/2019 10:46:45 PM

giúp em vs ạ. em xin cảm ơn

cho tứ diện ABCD có AB=AD=BD=2, AC= √7, BC= √3 khoảng cách AB,CD=1. tính thể tích ABCD=?

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 35 lượt xem maihuy2k2 đã hỏi 20/12/2019 8:57:23 PM

phương trình mũ và logarit

 giúp mk chi tiết câu này vơi cảm ơn trc Có bao nhiêu số nguyên m(20;20)m∈(−20;20) để phương trình log3x2+mx=log5(x2+mx+2)log3|x2+mx|=log5(x2+mx+2) có bốn nghiệm thực phân biệt.

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 39 lượt xem Nguyễn Minh Đạt đã trả lời 20/12/2019 6:09:07 PM

Biện luận nghiệm

Cho 2 số hữu tỉ m,n sao cho lx^3-3xl=m*căn3+n có 3 nghiệm phân biệt a,b,c sao cho a+b+c=2+căn3. Tìm m,n? (Đề chuyên Lê Qúy Đôn- Đà Nẵng)

1 trả lời 1 lời giải Toán Học 83 lượt xem Vteder đã xác nhận câu trả lời 19/12/2019 6:38:26 PM

Đường tròn tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau

Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH, vẽ đường tròn tâm A, bán kính AH. Từ B và C kẻ các tiếp tuyến BD, CE với đường tròn với đường tròn ( D, E là các tiếp điểm không nằm trên BC )
 a/CM: BD + CE = BC
 b/CM: D, A, E thẳng hàng
 c/DE tiếp xúc với đường tròn đường kính BC
 d/Đường tròn đường kính BC cắt đường tròn (A) tại M và N. MN cắt AH tại I. CM: I là trung điểm AH
Mn giúp mik câu d nha

0 trả lời 0 lời giải Toán học 39 lượt xem Unset đã hỏi 17/12/2019 5:48:54 PM

Giải giúp em câu này với

Cho khối đa diện  ghép bởi tứ diện đều ABCD và lăng trụ tam giác đều ABC.EFG.Biết AB=4cm và AE=5cm.Tính diện tích toàn phần khối đa diện

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 40 lượt xem Unset đã hỏi 15/12/2019 8:29:26 PM

Mọi người giúp em câu này ạ

 

Để chào mừng 20 năm thành lập thành phố A, Ban tổ chức quyết định trang trí cho cổng chào có hai cột hình trụ. Các kỹ thuật viên đưa ra phương án quấn xoắn từ chân cột lên đỉnh cột đúng 20 vòng đèn Led cho mỗi cột. biết bán kính trụ cổng là 30cm và chiều cao cổng là 5π(m). Tính chiều dài dây đèn Led tối thiểu để trang trí hai cột trụ cổng

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 42 lượt xem DungNaSa đã hỏi 14/12/2019 11:59:17 PM

Mọi người chứng minh giúp em câu này ạ

Một hình trụ (T) có bán kính đáy R,R, một điểm S nằm bên trong hình trụ cách trục của hình trụ một khoảng bằng h. Một đường thẳng d đi qua S và tạo với trục của hình trụ một góc ααvà cắt hình trụ tại hai điểm phân biệt M,N.M,N. Tính SM.SNSM.SN theo R, h và α.

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 36 lượt xem DungNaSa đã hỏi 14/12/2019 11:55:34 PM

Tính đồng điệu hàm số

Cho hàm số f(x)=(x+2a)(x+2b-a)(ax+1).Có bao nhiêu cặp (a,b) để hàm số f(x) đồng biến trên R

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 46 lượt xem Unset đã hỏi 13/12/2019 9:15:22 PM

cho e hỏi câu này vs

Khi x thay đổi trong khoảng (-pi/3 ; pi/3] thì y=cosx lấy mọi giá trị thuộc: A. [1/2;1] B.(-1/2;1/2) C.[-1;1/2] D. Một kết quả khác?

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 39 lượt xem Lê Nguyễn Kỳ Duyên đã bày tỏ cảm xúc 02/01/2020 9:43:14 PM

toán hình..phần khối trụ

cho hình trụ coé chiều cao bằng 12cm ,..Cắt hình trụ bởi mặt phẳng songsong với trục và cách trục 4cm ta được thiế diện có chu vi bằng 36cm .Thể tích của khối trụ bằng 

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 32 lượt xem Unset đã hỏi 13/12/2019 12:51:02 PM

GIúp em câu này với

Mặt phẳng (Q) đi qua trục của hình nón.Tính diện tích thiết diện do (Q) cắt hình nón.

 

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 37 lượt xem Đặng Thành Nam đã trả lời 12/12/2019 5:06:40 PM

Giải giúp em câu này với

Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay quanh trục tung mỗi hình phẳng giới hạn bởi đường sau: y=2x-x^2,y=0

  •  
1 trả lời 0 lời giải Toán Học 42 lượt xem Nguyễn Minh Đạt đã bày tỏ cảm xúc 23/12/2019 3:47:33 PM

Giải giúp em câu này với

  1. Cho hình chóp tứ giác .SABCD. Trên cạnh SA lấy A', trên cạnh SB lấy B', trên cạnh SC lấy C', trên cạnh SD lấy D'sao cho SA'/SA=2/3,SB'/SB=1/2,SC'/SC=1/4,SD'=3/7 SD. Tính tỉ lệ thể tích của khối SA'B'C'D' và khối chóp .SABCD.
0 trả lời 0 lời giải Toán Học 33 lượt xem Unset đã hỏi 12/12/2019 2:52:19 PM

Giải giúp em câu này

  • Cho hình nón có bán kính đáy bằng 4, chiều cao bằng 3.Mặt phẳng (P) song song với đáy và cách đáy một khoảng bằng 1, cắt khối nón.Mặt phẳng (P) song song với đáy và cách đáy một khoảng bằng 1, cắt khối nón. Tính diện tích thiết diện. Tính thể tích hai hình khối thu được sau khi cắt hình nón ban đầu bằng (P)
3 trả lời 0 lời giải Toán Học 39 lượt xem Nguyễn Minh Đạt đã trả lời 12/12/2019 12:39:18 AM

Biện luận nghiệm

Tìm m để pt: x^2-2x+1=2lx-ml có đúng 3 nghiệm phân biệt? Nếu k vẽ hình mà chỉ dùng đại số thì làm thế nào ạ?

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 45 lượt xem Nguyễn Minh Đạt đã bình luận 12/12/2019 11:37:32 PM

mọi người giúp mình với ạ

Mỗi bạn An và Bình chọn ngẫu nhiên ba số trong tập {1,2,3,4,5,6,7,8,9}.Xác suất để trong hai bộ ba số của An và Bình chọn ra có nhiều nhất một số giống nhau

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 42 lượt xem Unset đã hỏi 06/12/2019 8:42:25 PM

bài tập lớn đại học

cho mình hỏi có ai biết các ứng dụng của phân tích A=QR bằng phép quay Given không ạ?

0 trả lời 0 lời giải Đại số tuyến tính 120 lượt xem anlackimthap đã hỏi 06/12/2019 1:10:02 PM

Tìm kiếm thêm? Duyệt qua danh sách tất cả câu hỏi hoặc giúp chúng tôi trả lời các câu hỏi chưa được trả lời.