Tính thể tích lớn nhất của khối chóp

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy $ABC$ là tam giác đều và có $SA=SB=SC=1.$ Tính thể tích lớn nhất của khối chóp đã cho.

3 trả lời 2 lời giải Toán Học 2.293 lượt xem danielp đã trả lời 07/12/2018 4:01:52 PM

đạo hàm hàm trị tuyệt đối

cho em hỏi hàm trị tuyệt đối của (x^4-x^3) có đạo hàm tại x=0 không ạ, em nghĩ là không mà giáo viên của e lại bảo có

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 1.212 lượt xem hnamhht@gmail.com đã bình luận 17/07/2019 8:55:46 AM

Có 4 cặp vợ chồng được xếp ngồi trên ghế

Có 4 cặp vợ chồng được sắp xếp ngồi trên một chiếc ghế dài có 8 chỗ. Biết rằng người vợ chỉ ngồi cạnh chồng hoặc cạnh phụ nữa khác. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ thoả mãn?

A. 816

B. 18

C. 8!

D.604

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 1.019 lượt xem sonso2003@gmail.com đã trả lời 28/11/2019 10:11:54 PM

Ứng dụng GTLN, GTNN vào thực tiễn

Ông A có $300 m^2$ ải dù, ông muốn làm một cái trại để ươm cây giống bằng số vải dù đó trên một nền đất đã có sẵn. Cái trại có dạng hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông cân, như vậy ông A phải căng vải 4 mặt xung quanh. Hỏi với $300 m^2$ ải thì ông A có thể làm được cái trại có thể tích lớn nhất là bao nhiêu ?

1 trả lời 1 lời giải Toán Học 1.002 lượt xem Vteder đã xác nhận câu trả lời 17/10/2018 6:35:38 PM

Bài toán lãi suất

Sinh viên A được gia đình gửi tiết kiệm số tiền 300 triệu đồng vào ngân hàng theo mức kì hạn 1 tháng với lãi suất tiết kiệm là 0,4% / tháng. Mỗi tháng, vào ngày ngân hàng tính lãi, sinh viên A rút ra một số tiền như nhau để trang trải chi phí cuộc sống. Hỏi hàng tháng sinh viên này rút số tiền xấp xỉ bao nhiêu để sau 5 năm học đại học, số tiền tiết kiệm vừa hết?

A. 5.633.923 đồng

B. 5.633.922 đồng

C. 5.336.932 đồng

D. 5.363.922 đồng

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 934 lượt xem Lương Minh Hoàng đã bày tỏ cảm xúc 10/12/2019 9:12:19 PM

bài tập Tổ Hợp-Xác Suất

Cho tập A={1,2,3,...,10} chọn ngẫu nhiên ra 3 số. Tính xác suất để 3 số chọn ra là độ dài 3 cạnh của tam giác không vuông

1 trả lời 1 lời giải Toán Học 710 lượt xem Nguyễn Thị Anh Thư đã bày tỏ cảm xúc 11/06/2019 7:48:25 AM

tìm tổng min + max hs

$f(x)=x^2+y^2+2(x+1)(y+1)+8\sqrt{4-x-y}$ với $x+y=\sqrt{x-1} + \sqrt{2y+2}$

5 trả lời 1 lời giải Toán Học 530 lượt xem Vteder đã xác nhận câu trả lời 29/11/2018 2:42:10 PM

Gọi T là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm có 4 chữ số phân biệt được chọn từ các chữ số 0,1,2,3,4,5,6,7.Xác định số phần tử của T.Chọn ngẫu nhiên một số phân biệt từ tập T,tính xác xuất để số được chọn là số chia hết cho 6.

Gọi T là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm có 4 chữ số phân biệt được chọn từ các chữ số 0,1,2,3,4,5,6,7.Xác định số phần tử của T.Chọn ngẫu nhiên một số phân biệt từ tập T,tính xác xuất để số được chọn là số chia hết cho 6.

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 496 lượt xem ctb1720 đã trả lời 17/06/2019 6:35:48 PM

Hạng của hệ véc tơ

Trong không gian n chiều, cho 3 vecto A,B,C. Sử dụng định nghĩa hạng của hệ vecto chứng minh rằng nếu r(A,B)=r(A,B,C)=1 thì C biểu thị tuyến tính qua A,B

1 trả lời 0 lời giải Giải tích 406 lượt xem Vteder đã sửa 19/10/2018 7:25:13 AM

giúp e bài này với ạ !!

Cho tứ diện ABCD có các cạnh bằng nhau và bằng a.Gọi E là trung điểm AB,F là điểm thuộc BC sao cho BF=2FC, G là điểm thuộc cạnh CD sao cho CG=2GD.Tính độ dài đoạn giao tuyến của mặt phẳng (EFG) với mặt phẳng (ACD) theo a?

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 398 lượt xem HMU đã hỏi 11/01/2019 11:11:30 PM

Tìm khoảng nghịch biến của hàm hợp

em làm theo cách thầy chỉ là như này ạ: 

đặt x= t^2 +1 

f(x) nghịch biến <=> f'(x) < 0 <=> f'(t^2 +1) < 0

<=> t^2 +1 < -1 hoặc 0 < t^2 +1 < 1 

<=> x<-1 hoặc 0 < x<1 

Nhưng không có đáp án ạ, thầy với anh chị cho em hỏi em có làm sai ở đâu không

giúp em với. Mặc dù có tham khảo ý của bạn bè em nhưng mỗi người 1 ý khác nhau hoàn toàn luôn ạ

 

2 trả lời 1 lời giải Toán Học 398 lượt xem sakurayoyo0123 đã bày tỏ cảm xúc 20/08/2019 9:34:33 AM

Không gian véctơ

Trong hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng P có phương trình x+y+z=a, a là một hằng số. Kí hiệu V là tập hợp các vectơ trong không gian $R^3$, mỗi vecto trong V tương ứng với một điểm trên P, với các thành phần của mỗi vecto là tọa độ của các điểm tương ứng. Hãy chỉ ra 2 vectơ nằm trong V mà chúng ĐLTT

1 trả lời 0 lời giải Giải tích 392 lượt xem Hoàng Thị Thu Trang đã bày tỏ cảm xúc 17/10/2018 11:24:48 PM

Tổ hợp xác xuất

Có bao nhiêu cách để chia 10 cuốn vở giống nhau cho 3 em học sinh sao cho mỗi em có ít nhất 1 cuốn vở ? 

1 trả lời 1 lời giải Toán Học 371 lượt xem Nguyễn Minh Đạt đã bình luận 07/12/2018 11:49:14 PM

mọi người giúp em câu xác suất ạ

cho tập A={1;2;3;...;2018} và các số a,b,c thuộc tập A. hỏi có bao nhiêu số tự nhiên có dạng abc sao cho a<b<c và a+b+c=2016

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 360 lượt xem Vteder đã sửa 20/10/2018 10:52:39 AM

Xét tứ diện oabc có oa,ob,oc đôi một vuông góc gọi anpha beta gama lần lượt là góc giữa đth OA,ob,oc với mp (ABC) khi đó giá trị nhỏ nhất của M=(3+cos(anpha)^2)*(3+cos(beta)^2)*(3+cos(gama)^2) là

Xét tứ diện oabc có oa,ob,oc đôi một vuông góc gọi anpha beta gama lần lượt là góc giữa đth OA,ob,oc với mp (ABC) khi đó giá trị nhỏ nhất của M=(3+cos(anpha)^2)*(3+cos(beta)^2)*(3+cos(gama)^2) là

2 trả lời 1 lời giải Toán Học 348 lượt xem Harry đã bình luận 20/02/2019 8:24:11 PM

tìm giá trị lớn nhất và tìm giá trị nhỏ nhất

 

y= 2cos^2 x-2 căn 3 sinx* cosx +1 trên đoạn [0,7pi/12] lần lượt là

A) min+2, max=3                              B) min=0 max=2

C) min=0, max =4                             D) min=0 max=3

(làm chi tiết hộ mình nhé)

1 trả lời 1 lời giải Toán Học 342 lượt xem Đặng Thành Nam đã xác nhận câu trả lời 12/07/2019 4:41:03 PM

Giúp em câu này với ạ

Cho tứ diện ABCD gọi E là điểm đối xứng của B qua D. Điểm M nằm trong tam giác ACD. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng ( MCE) và (ABC)

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 334 lượt xem Võ Thị Thanh Nhàn đã bày tỏ cảm xúc 16/11/2018 4:39:18 PM

Hệ ĐLTT PTTT hệ vecto

Trong không gian n chiều, dùng định nghĩa CMR nếu (A,D) PTTT thì (A,B,C, D) cũng PTTT

1 trả lời 0 lời giải Giải tích 328 lượt xem Vteder đã sửa 19/10/2018 7:24:49 AM

thể tích khối chóp

Cho hình chóp S.ABCDS.ABCD đáy là hình thang vuông tại AA và D,D, đáy nhỏ của hình thang là CD,CD, cạnh bên SC=a căn15. Tam giác SADSAD là tam giác đều cạnh 2a và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi HHlà trung điểm cạnh AD,AD, khoảng cách từ BB đến mặt phẳng (SHC)(SHC) bằng 2căn(6a). Tính thể tích VV của khối chóp S.ABCD.

2 trả lời 0 lời giải Toán Học 326 lượt xem Nguyễn Minh Đạt đã trả lời 15/11/2018 9:46:30 PM

Không gian vecto

chứng minh rằng nếu hệ vecto có số vecto nhiều hơn số chiều thì hệ đó PTTT

1 trả lời 0 lời giải Giải tích 318 lượt xem Hoàng Thị Thu Trang đã sửa 22/10/2018 10:12:13 PM

Thể tích khối đa diện

Cho tứ diện ABCD có tam giác ABC vuông tại A, AB=3a, AC=a. Các mặt phẳng (DBC), (DAC), (DAB) lần lượt tạo với mp (ABC) các góc 90 độ, a và b trong đó a+b=90 độ. Tìm thể tích lớn nhất của tứ diện.

(a^3*căn3)/4

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 315 lượt xem Bảo đã hỏi 20/10/2018 7:01:37 PM

Tìm kiếm thêm? Duyệt qua danh sách tất cả câu hỏi hoặc giúp chúng tôi trả lời các câu hỏi chưa được trả lời.