Mọi người giúp em câu này với ạ

Trong không gian oxyz cho mặt cầu (s1): x^2+y^2+z^2=32 và (s2) (x-7)^2+y^2+z^2=25 và

mặt phẳng (P): mx+10z-10=0 . Có bao nhiêu giá trị nguyên của m sao cho trên (P) dựng được đúng hai tiếp tuyến chung phân biệt với (S1)  và (S2)

4 trả lời 0 lời giải Toán Học 75 lượt xem Nguyễn Minh Đạt đã bình luận 24/02/2020 2:55:47 PM

giúp e bài này vs ạ

 cho x^2f(x) + f(1-x) = 2x-x^4 . tính tích phân từ o đến 1 của hàm số f(x)

1 trả lời 1 lời giải Toán Học 46 lượt xem Lê Huy Hoàng đã bày tỏ cảm xúc 09/02/2020 8:54:51 PM

giúp e với!!! @@

cho hàm số f liên tục trên khoảng [0;1] và $5f(x)+2f(1-x)=3|1-x|.$ khi đó, tích phân f(x) từ 0 đến 1?

1 trả lời 1 lời giải Toán Học 37 lượt xem Đặng Thành Nam đã xác nhận câu trả lời 24/02/2020 10:08:59 PM

Bốn số a , b , c , d theo thứ tự lập thành một cấp số cộng và bốn số a − 2 , b − 6 , c − 7 , d − 2 theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Tính S = a + b + c + d .

Bốn số a,b,c,da,b,c,d theo thứ tự lập thành một cấp số cộng và bốn số a2,b6,c7,d2a−2,b−6,c−7,d−2 theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Tính S=a+b+c+d.

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 36 lượt xem Đặng Thành Nam đã sửa 17/02/2020 6:27:42 PM

Câu 14 (10 Điểm) - Q229795920

đáp án câu này trong phần lời giải có gì sai sai, nhờ thầy giải lại giúp e Câu 14 (10 Điểm) - Q229795920

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 32 lượt xem Đoàn Sỹ Nguyên đã hỏi 20/02/2020 4:46:09 PM

mn giupsem câu này vói ạ

Cho hinh chóp SABC có đáy là tam giac vuông cân ở đỉnh C va SA vuong (ABC) SC=a goi x là góc giữa (scb) va (abc) để thể tích khối chóp lón nhất Gía trị cosx bằng ??

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 20 lượt xem danghoang612002 đã hỏi 09/02/2020 1:03:16 PM

Tổ hợp-chỉnh hợp-xác suất

Từ 2018 số nguyên dương đầu tiên, chọn ngẫu nhiên ra 6 số và xếp thành dãy số có dạng u1,u2,u3,u4,u5,u6.u1,u2,u3,u4,u5,u6. Xác suất để u1,u2,u3u1,u2,u3 theo thứ tự lập thành một cấp số cộng bằng

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 13 lượt xem Pham Hang đã hỏi 17/02/2020 3:51:25 PM

Cho em hỏi câu này với ạ

Cho em hỏi nếu theo cách giải của thầy thì sau khi lấy đối xứng  qua Ox của hàm G(x) thì ta có 3 ctri chứ làm gì có 4 ctri ạ

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 6 lượt xem thanhquang1003 đã sửa 29/02/2020 1:26:46 AM

Tìm kiếm thêm? Duyệt qua danh sách tất cả câu hỏi hoặc giúp chúng tôi trả lời các câu hỏi chưa được trả lời.