Câu hỏi về cực trị

Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y = 2x^4 +2mx^2 − 3m/2 có ba điểm cực trị cùng với gốc toạ độ tạo thành một tứ giác nội tiếp. Tính tổng tất cả các phần tử của S Em cám ơn ạ !!!

1 trả lời 1 lời giải Toán Học 98 lượt xem nguyenvy9392 đã bày tỏ cảm xúc 26/09/2019 8:17:18 PM

Thắc mắc về cực trị

Cực trị trái dấu <=> cực trị nằm về 2 phía trục hoành <=> PT bậc 3 có 3 nghiệm phân biệt Còn 2 điểm cực trị nằm về 2 phía trục hoành thì sao ạ ? Em xin cám ơn trước

2 trả lời 1 lời giải Toán Học 40 lượt xem nguyenvy9392 đã bình luận 26/09/2019 8:19:01 PM

xin giúp em câu này với ạ

lời giải chi tiết của câu này ntn ạ ? Q732333443 Chủ vườn lan đã để nhầm 10 chậu lan có hoa màu đỏ với 10 chậu lan có hoa màu vàng (lan chưa nở hoa). Một khách hàng đến mua 7 chậu lan một cách ngẫu nhiên, tính xác suất để khách mua được ít nhất 5 chậu lan có hoa màu đỏ.

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 36 lượt xem Nguyễn Minh Đạt đã trả lời 23/09/2019 10:12:49 PM

Thể tích tứ diện

Có 4 viên bi bằng nhau, bán kính bằng R. Xếp 4 viên bi theo hình chóp, tính thể tích khối chóp ngoại tiếp khối tạo bởi 4 viên bi đó.

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 28 lượt xem Hukkenberg đã trả lời 30/09/2019 8:07:00 PM

Tìm m để hàm số có nghiệm

Cho hàm số f(x) = x^5 + 3x^3 -m. Tìm đk của m để pt: f(3√(f(x)+m))=x^3 -m có nghiệm thuộc [1;2]

1 trả lời 1 lời giải Toán Học 27 lượt xem Đặng Thành Nam đã xác nhận câu trả lời 19/10/2019 11:10:24 AM

Quy tắc cộng quy tắc nhân tổ hợp

Từ các chữ số 0 1 2 3 4 5 6 7 lập được bao nhiêu số tự nhiên mà mỗi số gồm 5 chữ số khác nhau đồng thời trong mỗi sô luôn có mặt shuwx số 3 và 6

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 24 lượt xem lethitouyen đã bày tỏ cảm xúc 01/10/2019 11:12:20 PM

Giúp em câu này với ạ

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(0;0;0),B(3;0;0),C(0;4;0) và hai điểm di động M(0;0;m) và N(0;0;n) sao cho (MBC) vuông với (NBC) tìm V nhỏ nhất của tứ diện MNBC

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 21 lượt xem kien2332002 đã hỏi 27/09/2019 10:24:48 PM

Mọi người giúp mình câu này với ạ.

Cho tập hợp S=1,2,3,4,5,6,7,8,9. Hỏi có bao nhiêu cách chia tập S thành ba tập con khác rỗng sao cho trong mỗi tập con đó không có 2 số nguyên liên tiếp nào

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 17 lượt xem YDSer đã hỏi 16/10/2019 12:11:05 AM

mọi người giúp mình câu này với

Có bao nhiêu cặp số nguyên (a;b)(a;b) thoả mãn a,b∈(−20;20)a,b∈(−20;20) để hàm số y=x8+ax7+bx6+1y=x8+ax7+bx6+1 đạt cực tiểu tại điểm x=0.

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 15 lượt xem Đặng Thành Nam đã trả lời 19/10/2019 10:30:50 AM

Tìm điều kiện xác định của x

A) x+5/8 b) x-5/5+x^2 c) 4x+5/16x^2+25 d) 8x-23/x^3+x e) 27x+1/15x^3+27 f) 8x-3y/x^2-y^2 mọi người giúp em với ạ em cảm ơn

0 trả lời 0 lời giải Toán học 13 lượt xem Jenny le đã sửa 20/10/2019 9:50:09 PM

Thắc mắc quy luật thi

Cho em hỏi em làm xong bài lúc nào cũng ko đc lưu kết quả lại mà đợi luc hết giờ xong nó out đăng xuất nick ra luon ạ

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 10 lượt xem Đặng Thành Nam đã trả lời 21/10/2019 12:44:43 PM

Tìm kiếm thêm? Duyệt qua danh sách tất cả câu hỏi hoặc giúp chúng tôi trả lời các câu hỏi chưa được trả lời.