Cho em hỏi câu này với ạ

Cho em hỏi nếu theo cách giải của thầy thì sau khi lấy đối xứng  qua Ox của hàm G(x) thì ta có 3 ctri chứ làm gì có 4 ctri ạ

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 6 lượt xem thanhquang1003 đã sửa 29/02/2020 1:26:46 AM

Câu 14 (10 Điểm) - Q229795920

đáp án câu này trong phần lời giải có gì sai sai, nhờ thầy giải lại giúp e Câu 14 (10 Điểm) - Q229795920

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 32 lượt xem Đoàn Sỹ Nguyên đã hỏi 20/02/2020 4:46:09 PM

Bốn số a , b , c , d theo thứ tự lập thành một cấp số cộng và bốn số a − 2 , b − 6 , c − 7 , d − 2 theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Tính S = a + b + c + d .

Bốn số a,b,c,da,b,c,d theo thứ tự lập thành một cấp số cộng và bốn số a2,b6,c7,d2a−2,b−6,c−7,d−2 theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Tính S=a+b+c+d.

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 36 lượt xem Đặng Thành Nam đã sửa 17/02/2020 6:27:42 PM

Tổ hợp-chỉnh hợp-xác suất

Từ 2018 số nguyên dương đầu tiên, chọn ngẫu nhiên ra 6 số và xếp thành dãy số có dạng u1,u2,u3,u4,u5,u6.u1,u2,u3,u4,u5,u6. Xác suất để u1,u2,u3u1,u2,u3 theo thứ tự lập thành một cấp số cộng bằng

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 13 lượt xem Pham Hang đã hỏi 17/02/2020 3:51:25 PM

mn giupsem câu này vói ạ

Cho hinh chóp SABC có đáy là tam giac vuông cân ở đỉnh C va SA vuong (ABC) SC=a goi x là góc giữa (scb) va (abc) để thể tích khối chóp lón nhất Gía trị cosx bằng ??

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 20 lượt xem danghoang612002 đã hỏi 09/02/2020 1:03:16 PM

Giúp em câu hình phẳng này ạ

Cho tam giác ABC cân tại A, Lấy D thuộc AB sao cho AB = 3AD, H là hình chiếu vuông góc của B lên CD, M là trung điểm của HC.
Chứng minh rằng : AM vuông góc với BM

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 27 lượt xem Nguyễn Thu Trà đã hỏi 16/01/2020 11:57:32 PM

giúp e câu này vs ạ . e cảm ơn ạ

Trong ko gian vs hệ trục tọa độ oxyz cho điểm A(1;0;6).Biết rằng có 2 điểm M;N pb thuộc trục Ox sao cho các đg thg AM;AN cg tạo vs đg thg chứa trục P(A2)=70/20.20=3/16 một góc 45 độ.Tổng các hoàng độ M,N tìm đc là?

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 33 lượt xem linhnguyen02 đã hỏi 13/01/2020 3:32:01 PM

Giúp em với ạ, hàm số

Câu 31:  Cho các hàm số f(x)=x^2-4x+m và g(x)=(x^2+1) (x^2+2)^2 (x^2+3)^3. Tập tất cả các giá trị của tham số m để hàm số g(f(x)) đồng biến trên (3;+∞) là

A. ├ 0;3).B. ├ 3;+∞).C. ├ 3;4).D. ├ 4;+∞).

 

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 38 lượt xem nguyenanhquan2703 đã hỏi 30/12/2019 10:18:25 PM

cho em hỏi với ạ

Trong tất cả các hình chóp tứ giác đều ngoại tiếp mặt cầu có bán kính bằng 1.. Hình chóp có thể tích nhỏ nhất bằng bao nhiêu ạ?

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 45 lượt xem Unset đã hỏi 20/12/2019 10:46:45 PM

giúp em vs ạ. em xin cảm ơn

cho tứ diện ABCD có AB=AD=BD=2, AC= √7, BC= √3 khoảng cách AB,CD=1. tính thể tích ABCD=?

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 57 lượt xem maihuy2k2 đã hỏi 20/12/2019 8:57:23 PM

Đường tròn tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau

Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH, vẽ đường tròn tâm A, bán kính AH. Từ B và C kẻ các tiếp tuyến BD, CE với đường tròn với đường tròn ( D, E là các tiếp điểm không nằm trên BC )
 a/CM: BD + CE = BC
 b/CM: D, A, E thẳng hàng
 c/DE tiếp xúc với đường tròn đường kính BC
 d/Đường tròn đường kính BC cắt đường tròn (A) tại M và N. MN cắt AH tại I. CM: I là trung điểm AH
Mn giúp mik câu d nha

0 trả lời 0 lời giải Toán học 65 lượt xem Unset đã hỏi 17/12/2019 5:48:54 PM

Giải giúp em câu này với

Cho khối đa diện  ghép bởi tứ diện đều ABCD và lăng trụ tam giác đều ABC.EFG.Biết AB=4cm và AE=5cm.Tính diện tích toàn phần khối đa diện

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 61 lượt xem Unset đã hỏi 15/12/2019 8:29:26 PM

Mọi người giúp em câu này ạ

 

Để chào mừng 20 năm thành lập thành phố A, Ban tổ chức quyết định trang trí cho cổng chào có hai cột hình trụ. Các kỹ thuật viên đưa ra phương án quấn xoắn từ chân cột lên đỉnh cột đúng 20 vòng đèn Led cho mỗi cột. biết bán kính trụ cổng là 30cm và chiều cao cổng là 5π(m). Tính chiều dài dây đèn Led tối thiểu để trang trí hai cột trụ cổng

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 69 lượt xem DungNaSa đã hỏi 14/12/2019 11:59:17 PM

Mọi người chứng minh giúp em câu này ạ

Một hình trụ (T) có bán kính đáy R,R, một điểm S nằm bên trong hình trụ cách trục của hình trụ một khoảng bằng h. Một đường thẳng d đi qua S và tạo với trục của hình trụ một góc ααvà cắt hình trụ tại hai điểm phân biệt M,N.M,N. Tính SM.SNSM.SN theo R, h và α.

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 52 lượt xem DungNaSa đã hỏi 14/12/2019 11:55:34 PM

Tính đồng điệu hàm số

Cho hàm số f(x)=(x+2a)(x+2b-a)(ax+1).Có bao nhiêu cặp (a,b) để hàm số f(x) đồng biến trên R

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 69 lượt xem Unset đã hỏi 13/12/2019 9:15:22 PM

toán hình..phần khối trụ

cho hình trụ coé chiều cao bằng 12cm ,..Cắt hình trụ bởi mặt phẳng songsong với trục và cách trục 4cm ta được thiế diện có chu vi bằng 36cm .Thể tích của khối trụ bằng 

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 56 lượt xem Unset đã hỏi 13/12/2019 12:51:02 PM

Giải giúp em câu này với

  1. Cho hình chóp tứ giác .SABCD. Trên cạnh SA lấy A', trên cạnh SB lấy B', trên cạnh SC lấy C', trên cạnh SD lấy D'sao cho SA'/SA=2/3,SB'/SB=1/2,SC'/SC=1/4,SD'=3/7 SD. Tính tỉ lệ thể tích của khối SA'B'C'D' và khối chóp .SABCD.
0 trả lời 0 lời giải Toán Học 49 lượt xem Unset đã hỏi 12/12/2019 2:52:19 PM

mọi người giúp mình với ạ

Mỗi bạn An và Bình chọn ngẫu nhiên ba số trong tập {1,2,3,4,5,6,7,8,9}.Xác suất để trong hai bộ ba số của An và Bình chọn ra có nhiều nhất một số giống nhau

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 55 lượt xem Unset đã hỏi 06/12/2019 8:42:25 PM

bài tập lớn đại học

cho mình hỏi có ai biết các ứng dụng của phân tích A=QR bằng phép quay Given không ạ?

0 trả lời 0 lời giải Đại số tuyến tính 142 lượt xem anlackimthap đã hỏi 06/12/2019 1:10:02 PM

Thắc mắc về tiến độ

Em đang bị áp lực bởi thời gian không còn nhiều nhưng em lại không tăng tốc được để kịp hết chương trình vào T12, em cần sự hỗ trợ ạ, em có rất nhiều thắc mắc về phương pháp, tiến độ học tập, và em không biết hiện tại mình đã trễ hay vẫn còn kịp

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 63 lượt xem nguyenvy9392 đã hỏi 22/11/2019 7:23:55 PM

giải hộ em với ạ

Phương trình log2(xx21)log3(x+x21)=log6(xx21)log2(x−x2−1)log3(x+x2−1)=log6(x−x2−1) có một nghiệm bằng 1 và một nghiệm còn lại dạng x=12(alogbc+alogbc),x=12(alogbc+a−logbc), trong đó a,b,ca,b,c là các số nguyên dương và a,ca,c là các số nguyên tố và a>c.a>c. Giá trị biểu thức a22b+3ca2−2b+3c bằng

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 67 lượt xem Unset đã hỏi 21/11/2019 8:46:50 PM

Cầu cao nhân giỏi hình giúp e với e cảm ơn

Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông, hình chiếu vuông góc của S trên (ABCD) là H sao cho AC=4AH và SH=a. TÍnh bán kính mặt cầu nội tiếp hình chóp

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 73 lượt xem NaNa2929 đã sửa 14/11/2019 8:58:52 PM

Giúp e bài này với ạ

 chứng minh giá của 3 vecto cùng song song với 1 mặt phẳng thì 3 vecto đó đồng phẳng

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 62 lượt xem huy2610 đã hỏi 13/11/2019 9:45:37 PM

Phương trình mũ

tính tổng hai nghiệm x1,x2 của pt (2^x+căn 2x+1) -(2^1+căn2x+5 )+(2^6-x)-32=0

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 77 lượt xem dodaihocne2k2 đã hỏi 03/11/2019 8:10:36 PM

Cho mình hỏi phần này với ạ


Cái hàng dưới sao mình tính ra vế phải thì có hệ số hai nhỉ, thấy sai sai nên các bạn giúp mnihf với

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 90 lượt xem Vô Diện Nhân đã hỏi 29/10/2019 9:20:12 PM

Nguyên Hàm từng phần

Thầy giúp em tự luận nguyên hàm từng phần câu này ạ: nguyên hàm của ln(5x^2-4x+2) là?

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 86 lượt xem nguyenphatdatgoku đã hỏi 27/10/2019 8:34:54 PM

Tìm kiếm thêm? Duyệt qua danh sách tất cả câu hỏi hoặc giúp chúng tôi trả lời các câu hỏi chưa được trả lời.