Tìm m để hàm số có nghiệm

Cho hàm số f(x) = x^5 + 3x^3 -m. Tìm đk của m để pt: f(3√(f(x)+m))=x^3 -m có nghiệm thuộc [1;2]

1 trả lời 1 lời giải Toán Học 27 lượt xem Đặng Thành Nam đã xác nhận câu trả lời 19/10/2019 11:10:24 AM

Mọi người giúp mình câu này với ạ.

Cho tập hợp S=1,2,3,4,5,6,7,8,9. Hỏi có bao nhiêu cách chia tập S thành ba tập con khác rỗng sao cho trong mỗi tập con đó không có 2 số nguyên liên tiếp nào

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 17 lượt xem YDSer đã hỏi 16/10/2019 12:11:05 AM

mọi người giúp mình câu này với

Có bao nhiêu cặp số nguyên (a;b)(a;b) thoả mãn a,b∈(−20;20)a,b∈(−20;20) để hàm số y=x8+ax7+bx6+1y=x8+ax7+bx6+1 đạt cực tiểu tại điểm x=0.

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 15 lượt xem Đặng Thành Nam đã trả lời 19/10/2019 10:30:50 AM

Tìm điều kiện xác định của x

A) x+5/8 b) x-5/5+x^2 c) 4x+5/16x^2+25 d) 8x-23/x^3+x e) 27x+1/15x^3+27 f) 8x-3y/x^2-y^2 mọi người giúp em với ạ em cảm ơn

0 trả lời 0 lời giải Toán học 13 lượt xem Jenny le đã sửa 20/10/2019 9:50:09 PM

Thắc mắc quy luật thi

Cho em hỏi em làm xong bài lúc nào cũng ko đc lưu kết quả lại mà đợi luc hết giờ xong nó out đăng xuất nick ra luon ạ

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 10 lượt xem Đặng Thành Nam đã trả lời 21/10/2019 12:44:43 PM

Tìm kiếm thêm? Duyệt qua danh sách tất cả câu hỏi hoặc giúp chúng tôi trả lời các câu hỏi chưa được trả lời.