giúp e với!!! @@

cho hàm số f liên tục trên khoảng [0;1] và $5f(x)+2f(1-x)=3|1-x|.$ khi đó, tích phân f(x) từ 0 đến 1?

1 trả lời 1 lời giải Toán Học 37 lượt xem Đặng Thành Nam đã xác nhận câu trả lời 24/02/2020 10:08:59 PM

Cho em hỏi câu này với ạ

Cho em hỏi nếu theo cách giải của thầy thì sau khi lấy đối xứng  qua Ox của hàm G(x) thì ta có 3 ctri chứ làm gì có 4 ctri ạ

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 6 lượt xem thanhquang1003 đã sửa 29/02/2020 1:26:46 AM

Tìm kiếm thêm? Duyệt qua danh sách tất cả câu hỏi hoặc giúp chúng tôi trả lời các câu hỏi chưa được trả lời.