giải thích cách làm bài này dùm e vs ạ

[Q236214663] Một người đi làm với mức lương khởi điểm 7 triệu đồng một tháng. Cứ sau 3 năm mức lương được tăng thêm 7% so với năm trước đó. Hỏi sau đúng 36 năm mức lương một tháng của người này là bao nhiêu ?

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 30 lượt xem thanhhoa123 đã bình luận 12/08/2019 9:58:34 PM

Tìm khoảng nghịch biến của hàm hợp

em làm theo cách thầy chỉ là như này ạ: đặt x= t^2 +1 f(x) nghịch biến <=> f'(x) < 0 <=> f'(t^2 +1) < 0 <=> t^2 +1 < -1 hoặc 0 < t^2 +1 < 1 <=> x<-1 hoặc 0 < x<1 Nhưng không có đáp án ạ, thầy với anh chị cho em hỏi em có làm...

2 trả lời 1 lời giải Toán Học 72 lượt xem sakurayoyo0123 đã bày tỏ cảm xúc 20/08/2019 9:34:33 AM

giúp em câu này với ạ

Biết mm là giá trị để hệ bất phương trình {0<x+y≤1x+y+√2xy+m≥1{0<x+y≤1x+y+2xy+m≥1 có nghiệm thực duy nhất. Mệnh đề nào sau đây đúng ?

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 30 lượt xem nhomvtedt2 đã hỏi 06/08/2019 9:51:29 PM