cho e hỏi câu này vs

Khi x thay đổi trong khoảng (-pi/3 ; pi/3] thì y=cosx lấy mọi giá trị thuộc: A. [1/2;1] B.(-1/2;1/2) C.[-1;1/2] D. Một kết quả khác?

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 3 lượt xem Nguyễn Minh Đạt đã trả lời 13/12/2019 7:49:13 PM

toán hình..phần khối trụ

cho hình trụ coé chiều cao bằng 12cm ,..Cắt hình trụ bởi mặt phẳng songsong với trục và cách trục 4cm ta được thiế diện có chu vi bằng 36cm .Thể tích của khối trụ bằng 

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 1 lượt xem Unset đã hỏi 13/12/2019 12:51:02 PM

Giải giúp em câu này với

  1. Cho hình chóp tứ giác .SABCD. Trên cạnh SA lấy A', trên cạnh SB lấy B', trên cạnh SC lấy C', trên cạnh SD lấy D'sao cho SA'/SA=2/3,SB'/SB=1/2,SC'/SC=1/4,SD'=3/7 SD. Tính tỉ lệ thể tích của khối SA'B'C'D' và khối chóp .SABCD.
0 trả lời 0 lời giải Toán Học 2 lượt xem Unset đã hỏi 12/12/2019 2:52:19 PM

Giải giúp em câu này

  • Cho hình nón có bán kính đáy bằng 4, chiều cao bằng 3.Mặt phẳng (P) song song với đáy và cách đáy một khoảng bằng 1, cắt khối nón.Mặt phẳng (P) song song với đáy và cách đáy một khoảng bằng 1, cắt khối nón. Tính diện tích thiết diện. Tính thể tích hai hình khối thu được sau khi cắt hình nón ban đầu bằng (P)
3 trả lời 0 lời giải Toán Học 9 lượt xem Nguyễn Minh Đạt đã trả lời 12/12/2019 12:39:18 AM

Biện luận nghiệm

Tìm m để pt: x^2-2x+1=2lx-ml có đúng 3 nghiệm phân biệt? Nếu k vẽ hình mà chỉ dùng đại số thì làm thế nào ạ?

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 12 lượt xem Nguyễn Minh Đạt đã bình luận 12/12/2019 11:37:32 PM

mọi người giúp mình với ạ

Mỗi bạn An và Bình chọn ngẫu nhiên ba số trong tập {1,2,3,4,5,6,7,8,9}.Xác suất để trong hai bộ ba số của An và Bình chọn ra có nhiều nhất một số giống nhau

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 13 lượt xem Unset đã hỏi 06/12/2019 8:42:25 PM

GIúp em với ạ :(a

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh a. Cạnh bên SA vuông góc với đáy và SBD=600SBD=600. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng  CD và SO.

1 trả lời 1 lời giải Toán Học 36 lượt xem honhatlong02@gmail.com đã bày tỏ cảm xúc 28/11/2019 11:33:02 PM