Hoàng văn chính
09/09/2019 6:25:55 AM

ai đó giúp mik rút gọn bài này vs

đáp án c  nưng ko rút gọn đc

Toán Học 1 câu trả lời 43 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đặng Thành Nam Publisher, Admin đã trả lời 16:24 09-09-2019

Câu hỏi đâu em?

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.