Lê Nguyễn Kỳ Duyên
13/12/2019 5:06:14 PM

cho e hỏi câu này vs

Khi x thay đổi trong khoảng (-pi/3 ; pi/3] thì y=cosx lấy mọi giá trị thuộc: A. [1/2;1] B.(-1/2;1/2) C.[-1;1/2] D. Một kết quả khác?

Toán Học 1 câu trả lời 64 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Nguyễn Minh Đạt Publisher, Mod đã trả lời 19:49 13-12-2019

chọn A em, cospi/3=1/2; cos0=1.

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.