Nguyễn Bảo Châu
25/10/2018 5:35:33 PM

Cho em hỏi câu này ạ

Toán Học 1 câu trả lời 250 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Vteder Admin đã trả lời 13:44 27-10-2018

Em đặt $t=2^x$ rồi giải pt đa thức bậc bốn bình thường em.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.