hnamhht@gmail.com
07/07/2019 7:02:26 PM

đạo hàm hàm trị tuyệt đối

cho em hỏi hàm trị tuyệt đối của (x^4-x^3) có đạo hàm tại x=0 không ạ, em nghĩ là không mà giáo viên của e lại bảo có

Toán Học 07/07/2019 7:03:29 PM 1 câu trả lời 1025 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
phungkhactrungkien0705@gmail.com đã trả lời 12:28 11-07-2019

Có mà bạn f(x) = |x^4-x^3| khi x=0 thì f(x)=x^4-x^3=x^3-x^4 dù thế nào thì 2 phương trình cũng có đạo hàm tại 0 mà f'(0) = 0

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.