huunien0503
18/07/2019 7:58:28 AM

giải thích giúp tại sao

từ chỗ 0<cosx<1 có thể suy ra 1<1/cosx<+vc

 

Toán Học 1 câu trả lời 79 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Nguyễn Minh Đạt Publisher, Mod đã trả lời 20:31 18-07-2019

Giải thích dưới video bài giảng rồi!

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.