linhnguyen02
04/01/2020 8:37:55 PM

giúp e câu này vs ạ . e cảm ơn ạ

Cho nguyên hàm 2x(3x-2)^6 dx = A(3x-2)^8+B(3X-2)^7+C .Tính 12A+7B=?

Toán Học 1 câu trả lời 60 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đặng Thành Nam Publisher, Admin đã trả lời 22:24 04-01-2020

Đạo hàm hai vế rồi đồng nhất hệ số vào em.
http://www.askmath.vn/cau-hoi/biet-gia-tri-cua-bang/83c033ab-054b-4100-b969-a901508f0e5c

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.