linhnguyen02
13/01/2020 6:51:02 PM

Giúp e câu này vs ạ .Em cảm ơn ạ

Trong Ko gian vs hệ trục tọa độ Oxyz,choA(-1;2;1),B(2;-1;3),C(3;5;-1).Điểm M(a;b;c) trên mp (Oyz) sao cho |MA+2MB-CM| đạt gtnn . Tính 2b+c=?

Toán Học 1 câu trả lời 56 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
nguoicodon132 đã trả lời 23:14 13-01-2020

Dùng tâm tỉ cự I

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.