tx1325
09/08/2019 5:20:40 AM

Hàm f(gx) nghịch biến trên khoảng nào?

Toán Học 09/08/2019 5:21:29 AM 1 câu trả lời 60 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Minh Tuấn đã trả lời 12:06 09-08-2019

y'=2f'(1-x) + x/căn (x^1 +1) -1< 0 

mà  x/căn (x^1 +1) -1 luôn bé hơn 0 với mọi x

<=> f'(1-x) > 0 đến đây làm bình thường là ok

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.