Zhedat16
26/06/2019 7:52:05 PM

Mình cần gấp.Bạn nào giải nhanh dùm đc k ạ

Toán Học 1 câu trả lời 115 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
doctorvuong2k2 đã trả lời 20:00 02-07-2019

=-2+1/(x+1)+1+2/(1+2y)

=-1+1(x+1)+1/(0,5+y)

>= -1+4/(x+y+1,5)

>= -1+4/3,5=1/7

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.