anhduong1a2
04/09/2019 9:36:01 PM

Số nghiệm của pt Cosx = 13/14 trên khoảng (-pi/2;2pi)

Số nghiệm của pt Cosx = 13/14 trên khoảng (-pi/2;2pi)

Toán Học 04/09/2019 10:37:58 PM 1 câu trả lời 598 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Vteder Admin đã trả lời 22:29 04-09-2019

Em làm tương tự câu hỏi này nhé

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.