H?DuyB?oLê
03/02/2020 11:19:36 AM

Tích phân khá khoai

Toán Học 1 câu trả lời 36 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đặng Thành Nam Publisher, Admin đã trả lời 19:09 03-02-2020

Em đổi biến x=pi-t rồi cộng với tích phân ban đầu nhé.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.