Lê Nguyễn Uyên Phương
08/01/2020 9:49:34 PM

Tìm họ nguyên hàm, giúp e với ạ

Nguyên hàm của e^x.lnx dx

Toán Học 1 câu trả lời 47 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Nguyễn Minh Đạt Publisher, Mod đã trả lời 22:54 08-01-2020

Hàm số này không có nguyên hàm sơ cấp.

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.