Hoàng Đức Tiến
25/06/2019 12:36:23 PM

tìm m để g(x) nghịch biến. biết f'(x)

Toán Học 2 câu trả lời 68 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
doctorvuong2k2 đã trả lời 22:03 02-07-2019

1
Lời giải
doctorvuong2k2 đã trả lời 21:59 02-07-2019

B nhé bạn

 

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.