kanorkant
07/08/2019 10:19:04 PM

Tìm m để hàm số đồng biến trên R

Toán Học 1 câu trả lời 92 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đặng Thành Nam Publisher, Admin đã trả lời 00:01 08-08-2019

xem bài giảng đơn điệu trên K đi em.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.