kanorkant
04/08/2019 2:17:09 PM

Xét tính biến thiên của hàm số

Toán Học 1 câu trả lời 77 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đặng Thành Nam Publisher, Admin đã trả lời 22:17 06-08-2019

Xem bài tập tương tự ở đây em nhé (Đơn điệu trên K đề số 02)

http://www.askmath.vn/cau-hoi/co-bao-nhieu-so-nguyen-de-ham-so-dong-bien-tren-khoang/4c4c1a4c-03f4-4612-98d0-b956e5d7252a

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.