Mọi người giúp mình câu này với ạ.

Cho tập hợp S=1,2,3,4,5,6,7,8,9. Hỏi có bao nhiêu cách chia tập S thành ba tập con khác rỗng sao cho trong mỗi tập con đó không có 2 số nguyên liên tiếp nào

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 17 lượt xem YDSer đã hỏi 16/10/2019 12:11:05 AM

Giúp em câu này với ạ

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(0;0;0),B(3;0;0),C(0;4;0) và hai điểm di động M(0;0;m) và N(0;0;n) sao cho (MBC) vuông với (NBC) tìm V nhỏ nhất của tứ diện MNBC

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 21 lượt xem kien2332002 đã hỏi 27/09/2019 10:24:48 PM

em hỏi câu này với ạ

có 20 lá phiếu trong đó có duy nhất 1 lá độc đắc và có 20 người chơi,tính xác suất trúng thưởng của mỗi người.

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 35 lượt xem thuhuong đã hỏi 19/09/2019 10:17:44 PM