Cho em hỏi câu này với ạ

Cho em hỏi nếu theo cách giải của thầy thì sau khi lấy đối xứng  qua Ox của hàm G(x) thì ta có 3 ctri chứ làm gì có 4 ctri ạ

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 6 lượt xem thanhquang1003 đã sửa 29/02/2020 1:26:46 AM

Bốn số a , b , c , d theo thứ tự lập thành một cấp số cộng và bốn số a − 2 , b − 6 , c − 7 , d − 2 theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Tính S = a + b + c + d .

Bốn số a,b,c,da,b,c,d theo thứ tự lập thành một cấp số cộng và bốn số a2,b6,c7,d2a−2,b−6,c−7,d−2 theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Tính S=a+b+c+d.

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 35 lượt xem Đặng Thành Nam đã sửa 17/02/2020 6:27:42 PM

Tổ hợp-chỉnh hợp-xác suất

Từ 2018 số nguyên dương đầu tiên, chọn ngẫu nhiên ra 6 số và xếp thành dãy số có dạng u1,u2,u3,u4,u5,u6.u1,u2,u3,u4,u5,u6. Xác suất để u1,u2,u3u1,u2,u3 theo thứ tự lập thành một cấp số cộng bằng

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 13 lượt xem Pham Hang đã hỏi 17/02/2020 3:51:25 PM

mn giupsem câu này vói ạ

Cho hinh chóp SABC có đáy là tam giac vuông cân ở đỉnh C va SA vuong (ABC) SC=a goi x là góc giữa (scb) va (abc) để thể tích khối chóp lón nhất Gía trị cosx bằng ??

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 20 lượt xem danghoang612002 đã hỏi 09/02/2020 1:03:16 PM

Giúp em câu hình phẳng này ạ

Cho tam giác ABC cân tại A, Lấy D thuộc AB sao cho AB = 3AD, H là hình chiếu vuông góc của B lên CD, M là trung điểm của HC.
Chứng minh rằng : AM vuông góc với BM

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 27 lượt xem Nguyễn Thu Trà đã hỏi 16/01/2020 11:57:32 PM

giúp e câu này vs ạ . e cảm ơn ạ

Trong ko gian vs hệ trục tọa độ oxyz cho điểm A(1;0;6).Biết rằng có 2 điểm M;N pb thuộc trục Ox sao cho các đg thg AM;AN cg tạo vs đg thg chứa trục P(A2)=70/20.20=3/16 một góc 45 độ.Tổng các hoàng độ M,N tìm đc là?

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 33 lượt xem linhnguyen02 đã hỏi 13/01/2020 3:32:01 PM

Giúp em với ạ, hàm số

Câu 31:  Cho các hàm số f(x)=x^2-4x+m và g(x)=(x^2+1) (x^2+2)^2 (x^2+3)^3. Tập tất cả các giá trị của tham số m để hàm số g(f(x)) đồng biến trên (3;+∞) là

A. ├ 0;3).B. ├ 3;+∞).C. ├ 3;4).D. ├ 4;+∞).

 

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 38 lượt xem nguyenanhquan2703 đã hỏi 30/12/2019 10:18:25 PM