Nguyễn Minh Đạt 

7973 điểm

tham gia 15/11/2015 3:37:02 PM

Đặng Thành Nam  

3235 điểm

tham gia 09/11/2015 6:07:09 PM

Vteder 

1426 điểm

tham gia 15/11/2015 2:27:49 PM

Cư Yết 

1110 điểm

tham gia 22/11/2018 2:37:15 AM

Ps Mạnh 

523 điểm

tham gia 14/11/2017 9:00:41 PM

Hàn Tiểu Tuệ 

503 điểm

tham gia 05/01/2019 7:13:21 PM

Lý Thanh Tiến 

500 điểm

tham gia 14/07/2017 7:17:54 PM

Minoyce 

419 điểm

tham gia 26/03/2017 10:00:41 AM

Chinh Phục UEH 

397 điểm

tham gia 30/06/2019 8:05:49 PM

nguyenphatdatgoku 

387 điểm

tham gia 04/04/2019 11:30:33 PM

HanMyn 

324 điểm

tham gia 11/04/2019 11:33:58 AM

nguyenvy9392 

276 điểm

tham gia 11/05/2019 3:08:40 PM

shaquiri 

240 điểm

tham gia 09/05/2018 10:57:10 AM

Dương Vũ Phương 

226 điểm

tham gia 16/07/2019 4:16:58 PM

trangtu06102002 

217 điểm

tham gia 06/06/2019 8:48:18 PM

Tường Vi 

212 điểm

tham gia 31/08/2018 10:34:29 AM

Vteder 2020  

208 điểm

tham gia 05/07/2017 9:58:52 PM

Harry 

202 điểm

tham gia 22/08/2018 11:03:00 PM

Trịnh Huy Hoàng 

199 điểm

tham gia 07/09/2017 12:19:03 PM

Nguyễn Thị Thu Trang 

199 điểm

tham gia 25/06/2017 6:51:38 AM

Ðoàn Lâm 

187 điểm

tham gia 07/03/2019 8:16:47 PM

Lê Quốc Thịnh 

185 điểm

tham gia 28/09/2017 8:27:55 AM

Adgjkl 

184 điểm

tham gia 31/01/2019 7:15:34 PM

do thu phuong 

173 điểm

tham gia 30/09/2018 4:45:48 PM

Phải Đậu ĐH 

164 điểm

tham gia 27/10/2018 1:11:35 PM

toanta 

160 điểm

tham gia 16/05/2019 10:06:32 PM

PY 

155 điểm

tham gia 14/06/2018 4:19:16 PM

Meo Meo 

150 điểm

tham gia 12/05/2019 9:14:27 PM

Lưu Hoài Thương 

149 điểm

tham gia 30/06/2016 10:44:54 PM

NGuyễn NGuyên Phi Vũ  

149 điểm

tham gia 13/06/2017 7:41:36 PM

Dangthinhan 

149 điểm

tham gia 11/06/2018 8:19:58 PM

Nhã Uyên  

144 điểm

tham gia 14/07/2017 6:29:09 PM

Simple Life 

141 điểm

tham gia 30/01/2019 11:20:12 PM

Phạm Thu thảo 

138 điểm

tham gia 26/07/2018 10:45:12 AM

Mặt trời 

138 điểm

tham gia 28/04/2018 9:54:02 PM

nguyenhaiduong20020303 

136 điểm

tham gia 08/02/2019 9:15:21 AM