Nguyễn Viết Hùng 

115 điểm

tham gia 02/08/2018 10:29:01 AM

Nguyễn Thế Thương 

114 điểm

tham gia 30/01/2019 11:20:12 PM

Vũ Thị Trà My 

110 điểm

tham gia 14/09/2018 1:14:45 PM

Phạm Thu thảo 

110 điểm

tham gia 26/07/2018 10:45:12 AM

Ðoàn Lâm 

109 điểm

tham gia 07/03/2019 8:16:47 PM

Thành Nam 

105 điểm

tham gia 16/12/2017 3:32:54 PM

Lê Quốc Tuấn 

105 điểm

tham gia 23/06/2018 10:07:04 AM

Thịnh đẹp trai 

104 điểm

tham gia 16/11/2018 1:41:01 PM

Đặng Phúc 

103 điểm

tham gia 30/06/2018 12:03:07 PM

Bích Ngọc 

97 điểm

tham gia 19/03/2018 10:15:44 PM

trangtu06102002 

97 điểm

tham gia 06/06/2019 8:48:18 PM

phan hữu đức phương 

95 điểm

tham gia 30/06/2019 8:05:49 PM

hocchung2k2vted@gmail.com 

95 điểm

tham gia 23/05/2019 11:20:21 AM

Xuân Audi 

94 điểm

tham gia 01/11/2018 9:06:57 AM

Đỗ Duy Quyền 

94 điểm

tham gia 05/06/2018 7:57:51 PM

Sấm Vương 

93 điểm

tham gia 14/12/2018 8:27:07 PM

HỌC COMBO 2019 

93 điểm

tham gia 21/08/2018 7:15:52 AM

Học tốt 

93 điểm

tham gia 16/09/2018 12:47:11 AM

Giacmoxanh 

92 điểm

tham gia 01/06/2019 12:05:17 PM

Hyeu Palertia 

91 điểm

tham gia 25/12/2018 5:18:08 PM

Đào Hữu Tín 

90 điểm

tham gia 11/10/2018 7:27:03 PM

Khánh 

90 điểm

tham gia 08/02/2019 8:23:13 AM

Lưu Hồng Anh 

90 điểm

tham gia 16/08/2018 6:03:41 PM

Vũ Thị Nga 

89 điểm

tham gia 20/08/2018 10:58:09 PM

thảo ngô 

89 điểm

tham gia 18/10/2018 8:25:53 PM

Toán học 

88 điểm

tham gia 05/09/2016 5:56:03 AM

Hà Thuong 10 

88 điểm

tham gia 29/06/2019 11:57:03 AM

Nguyễn Trung Anh 

88 điểm

tham gia 17/10/2017 8:21:14 PM

NNH 

86 điểm

tham gia 23/05/2019 4:14:51 PM

Nhã Uyên  

86 điểm

tham gia 14/07/2017 6:29:09 PM

Nguyễn chí tuệ 

85 điểm

tham gia 20/07/2016 12:04:40 PM

dodkhmu2019 

85 điểm

tham gia 18/02/2019 9:08:05 PM

liamheroine 

84 điểm

tham gia 26/07/2018 7:18:02 PM

Linh Lan 

83 điểm

tham gia 18/06/2017 3:09:05 PM

vũ đình tuân 

82 điểm

tham gia 22/07/2018 10:09:05 AM

phuchuongtm 

81 điểm

tham gia 04/12/2018 12:49:48 PM