Tường Vy 

81 điểm

tham gia 30/06/2018 4:59:45 PM

Hoàng Thị Ngọc Huyền 

80 điểm

tham gia 12/11/2018 1:27:15 AM

Đậu Đậu 

78 điểm

tham gia 16/05/2018 5:03:52 AM

Cố Lên 

77 điểm

tham gia 25/02/2018 10:26:36 AM

arthur123 

76 điểm

tham gia 04/12/2018 12:05:40 PM

Ngô Công Thành 

75 điểm

tham gia 09/08/2018 12:42:03 PM

thanhhoa123 

74 điểm

tham gia 28/05/2019 7:07:40 PM

25 điểm 

73 điểm

tham gia 26/12/2017 11:09:03 AM

Nguyễn Trung Nghĩa 

71 điểm

tham gia 17/04/2018 11:22:53 AM

Nguyễn Quốc Thục 

70 điểm

tham gia 09/08/2018 6:37:55 PM

Bạn Học 

70 điểm

tham gia 19/06/2018 11:27:15 AM

Lan Anh trần 

69 điểm

tham gia 16/03/2019 12:17:00 PM

contkant 

68 điểm

tham gia 02/09/2018 8:06:28 PM

NgoHuan 

68 điểm

tham gia 05/04/2019 6:13:33 AM

Qùynh Anh Nga 

68 điểm

tham gia 15/08/2018 5:02:54 PM

Start up 

68 điểm

tham gia 12/08/2018 10:09:24 PM

Trần Mạnh Giàu  

67 điểm

tham gia 14/10/2018 5:25:13 PM

zagkun2k 

67 điểm

tham gia 24/11/2018 9:05:18 AM

COMBO 2019  

66 điểm

tham gia 28/08/2018 6:20:36 PM

Hoa Thần Vũ 

66 điểm

tham gia 05/06/2018 4:46:13 PM

Trịnh Ánh 

66 điểm

tham gia 30/04/2018 4:24:54 PM

Yên Chi 

66 điểm

tham gia 09/05/2018 1:41:39 PM

Hủy Diệt 

64 điểm

tham gia 26/06/2018 8:41:03 AM

Đào vĩnh thắng 

64 điểm

tham gia 08/08/2018 10:36:32 AM

Rave Hạ 

64 điểm

tham gia 13/08/2018 8:07:49 PM

Pi Pi 

64 điểm

tham gia 21/02/2019 9:34:17 PM

Thắng An 

63 điểm

tham gia 14/08/2018 11:59:43 AM

carot 

63 điểm

tham gia 03/03/2019 9:40:12 AM

01123 

62 điểm

tham gia 23/07/2018 7:17:55 PM

LÊ PHI DUY 

60 điểm

tham gia 15/09/2018 7:40:59 PM

dodaihocydk2019 

60 điểm

tham gia 05/01/2019 8:08:16 PM

Adgjkl 

60 điểm

tham gia 31/01/2019 7:15:34 PM

Tuấn Hoàng Danh 

60 điểm

tham gia 23/10/2018 1:20:16 PM

nganhanglinh 

59 điểm

tham gia 25/05/2019 11:27:14 PM

XxXx 

59 điểm

tham gia 18/07/2018 12:15:27 PM

Nguyễn Thị Mai Hương 

59 điểm

tham gia 14/09/2018 11:29:25 PM