Linh Lan 

84 điểm

tham gia 18/06/2017 3:09:05 PM

Cố Lên 

83 điểm

tham gia 25/02/2018 10:26:36 AM

Tường Vy 

83 điểm

tham gia 30/06/2018 4:59:45 PM

BUI TRONG DUNG 

82 điểm

tham gia 31/07/2019 8:32:10 PM

phuchuongtm 

81 điểm

tham gia 04/12/2018 12:49:48 PM

Hoàng Thị Ngọc Huyền 

81 điểm

tham gia 12/11/2018 1:27:15 AM

cheshire 

81 điểm

tham gia 23/06/2019 9:12:08 PM

Đậu Đậu 

79 điểm

tham gia 16/05/2018 5:03:52 AM

hồ lữ tú 

77 điểm

tham gia 13/02/2018 10:09:21 AM

Ngô Công Thành 

77 điểm

tham gia 09/08/2018 12:42:03 PM

Pi Pi 

77 điểm

tham gia 21/02/2019 9:34:17 PM

arthur123 

76 điểm

tham gia 04/12/2018 12:05:40 PM

kisakitammai 

74 điểm

tham gia 11/05/2019 10:28:35 PM

Tr?n Cát Khánh 

73 điểm

tham gia 06/08/2019 5:14:54 PM

Nguyễn Thế Sơn 

73 điểm

tham gia 07/06/2018 8:16:39 AM

25 điểm 

73 điểm

tham gia 26/12/2017 11:09:03 AM

hieu.ght 

73 điểm

tham gia 07/07/2019 11:28:11 AM

Hoa Thần Vũ 

72 điểm

tham gia 05/06/2018 4:46:13 PM

carot 

71 điểm

tham gia 03/03/2019 9:40:12 AM

Bạn Học 

71 điểm

tham gia 19/06/2018 11:27:15 AM

Hàn Thương Ngôn 

70 điểm

tham gia 09/08/2018 6:37:55 PM

Marypham 

69 điểm

tham gia 24/08/2019 11:20:56 AM

Start up 

69 điểm

tham gia 12/08/2018 10:09:24 PM

Nguyenngocly 

69 điểm

tham gia 09/12/2019 7:29:24 PM

Quý2204 

69 điểm

tham gia 24/05/2019 6:59:08 AM

Võ Nguyễn Hương Bình 

69 điểm

tham gia 20/09/2018 7:15:06 PM

Qùynh Anh Nga 

69 điểm

tham gia 15/08/2018 5:02:54 PM

Lan Anh trần 

69 điểm

tham gia 16/03/2019 12:17:00 PM

ĐẬU ĐẠI HỌC  

68 điểm

tham gia 05/01/2019 9:05:28 PM

humor 

68 điểm

tham gia 27/08/2019 9:54:00 PM

zagkun2k 

67 điểm

tham gia 24/11/2018 9:05:18 AM

Trần Mạnh Giàu  

67 điểm

tham gia 14/10/2018 5:25:13 PM

Yên Chi 

67 điểm

tham gia 09/05/2018 1:41:39 PM

COMBO 2019  

66 điểm

tham gia 28/08/2018 6:20:36 PM

Đào vĩnh thắng 

66 điểm

tham gia 08/08/2018 10:36:32 AM

Lê Nguyễn Uyên Phương 

66 điểm

tham gia 06/09/2018 10:49:27 PM