Nguyễn Minh Đạt 

571 điểm

tham gia 15/11/2015 3:37:02 PM

Chinh Phục UEH 

87 điểm

tham gia 30/06/2019 8:05:49 PM

Đặng Thành Nam  

84 điểm

tham gia 09/11/2015 6:07:09 PM

Dương Vũ Phương 

84 điểm

tham gia 16/07/2019 4:16:58 PM

nguyenphatdatgoku 

82 điểm

tham gia 04/04/2019 11:30:33 PM

Lý Thanh Tiến 

73 điểm

tham gia 14/07/2017 7:17:54 PM

Vteder 

68 điểm

tham gia 15/11/2015 2:27:49 PM

hồ lữ tú 

56 điểm

tham gia 13/02/2018 10:09:21 AM

trangtu06102002 

54 điểm

tham gia 06/06/2019 8:48:18 PM

Adgjkl 

53 điểm

tham gia 31/01/2019 7:15:34 PM

kanorkant 

44 điểm

tham gia 02/09/2018 8:06:28 PM

Nhã Uyên  

39 điểm

tham gia 14/07/2017 6:29:09 PM

linhtelvt 

36 điểm

tham gia 26/07/2019 10:31:41 AM

Đoàn Phương Huyền 

35 điểm

tham gia 05/09/2019 10:06:14 PM

Minh Tuấn  

33 điểm

tham gia 23/08/2018 7:38:57 PM

Minoyce 

33 điểm

tham gia 26/03/2017 10:00:41 AM

Ðoàn Lâm 

32 điểm

tham gia 07/03/2019 8:16:47 PM

Quang1235 

31 điểm

tham gia 08/11/2019 8:55:08 AM

củ cà rốt 

29 điểm

tham gia 11/03/2019 10:06:46 AM

Nguyễn Trần Thảo Nhi 

28 điểm

tham gia 19/11/2018 5:47:16 PM

HanMyn 

26 điểm

tham gia 11/04/2019 11:33:58 AM

phongkbs 

23 điểm

tham gia 30/04/2019 8:44:44 PM

Nguyễn Trung Nghĩa 

23 điểm

tham gia 17/04/2018 11:22:53 AM

xxtiranrlg 

22 điểm

tham gia 11/02/2019 9:09:38 PM

Trịnh Ánh 

21 điểm

tham gia 30/04/2018 4:24:54 PM

LÊ PHI DUY 

20 điểm

tham gia 15/09/2018 7:40:59 PM

Dangthinhan 

19 điểm

tham gia 11/06/2018 8:19:58 PM

Nguyễn Thế Hiển 

19 điểm

tham gia 03/07/2019 10:02:00 PM

Thammon74 

18 điểm

tham gia 30/12/2018 3:42:50 PM

sakurayoyo0123 

17 điểm

tham gia 26/05/2019 8:16:10 PM

Đỗ Đại Học 

17 điểm

tham gia 13/02/2019 4:25:02 PM

iydiwky9 

16 điểm

tham gia 28/06/2019 6:48:52 PM

Nguyễn Hòa 

16 điểm

tham gia 28/06/2019 9:14:33 AM

Lê Nguyễn Uyên Phương 

16 điểm

tham gia 06/09/2018 10:49:27 PM

tuannter 

16 điểm

tham gia 10/08/2019 9:49:49 AM

Phan Đức Mạnh 

14 điểm

tham gia 18/07/2018 12:15:27 PM