Hình tọa độ OXYZ

Thầy giải thích giúp em câu này.

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho ba điểm A(1;0;0),B(0;0;1),C(0;1;0). Hỏi có tất cả bao nhiêu điểm trong không gian nhìn các đoạn thẳng AB,BC và CA dưới một góc vuông ?

A. 1 điểm.  B. Không có điểm nào thoả mãn.  C. 2 điểm.  D. Vô số điểm.

2 trả lời 1 lời giải Toán Học 54 lượt xem Vteder đã bình luận 10/03/2020 11:49:35 AM

cho em hỏi câu về oxyz với ạ

Cho tứ diện ABCD có A(-1,1,6) ; B(-3,-2,-4) ; C(1,2,-1) ; D(2,-2,0). Tìm tọa độ điểm M thuộc CD sao cho chu vi tam giác ABM min?

1 trả lời 1 lời giải Toán Học 74 lượt xem Đặng Thành Nam đã xác nhận câu trả lời 05/03/2020 5:15:50 PM

TOÁN ĐẠI LỚP 7 THCS

Thu gọn các biểu thức sau rồi cho biết hệ số, phần biến, bậc:

c) (– xy 3 ) 2 + (– 5xy 4 ).(2xy 2 ).(x 2 y 5 ) 0

0 trả lời 0 lời giải Toán học 28 lượt xem Unset đã hỏi 04/03/2020 9:57:36 PM

TOÁN HÌNH LỚP 7 THC

Cho tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác của góc ABC cắt

AC tại D. Từ D kẻ DH vuông góc với BC tại H và DH cắt AB tại K.

a) Chứng minh: AD = DH;

b) So sánh độ dài hai cạnh AD và DC;

c) Chứng minh tam giác KBC là tam giác cân.

0 trả lời 0 lời giải Toán học 27 lượt xem Unset đã hỏi 04/03/2020 9:55:18 PM

nguyên hàm tích phân hữu tỉ

cho em hỏi cái công thức bấm máy mode 7 e mũ(A-a)=2^b* 2^c rồi dò chuyển sang phân số thì mình chọn step làm sao ạ. hay lúc nào cũng chọn step =1

1 trả lời 1 lời giải Toán Học 37 lượt xem Hoàng Hạnh Phương đã bày tỏ cảm xúc 02/03/2020 4:40:25 PM

Giúp em câu này với

Cho hàm số f(x) có đạo hàm f'(x)=(x-1)^2 (x+3)(x+2)(x-3)^3.Số điểm cực đại của hàm số đã cho là A. 0. B. 1 C. 3. D. 2.

1 trả lời 1 lời giải Toán Học 40 lượt xem Đặng Thành Nam đã xác nhận câu trả lời 03/03/2020 3:53:20 PM

tính nguyên hàm

nguyên hàm(5-9x)^12 dx

1 trả lời 1 lời giải Toán Học 44 lượt xem Vteder đã xác nhận câu trả lời 01/03/2020 12:25:05 PM

Cho em hỏi câu này với ạ

Cho em hỏi nếu theo cách giải của thầy thì sau khi lấy đối xứng  qua Ox của hàm G(x) thì ta có 3 ctri chứ làm gì có 4 ctri ạ

2 trả lời 0 lời giải Toán Học 65 lượt xem Đặng Thành Nam đã trả lời 29/02/2020 3:03:04 PM

giúp e với!!! @@

cho hàm số f liên tục trên khoảng [0;1] và $5f(x)+2f(1-x)=3|1-x|.$ khi đó, tích phân f(x) từ 0 đến 1?

1 trả lời 1 lời giải Toán Học 62 lượt xem Đặng Thành Nam đã xác nhận câu trả lời 24/02/2020 10:08:59 PM

Câu 14 (10 Điểm) - Q229795920

đáp án câu này trong phần lời giải có gì sai sai, nhờ thầy giải lại giúp e Câu 14 (10 Điểm) - Q229795920

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 72 lượt xem Đoàn Sỹ Nguyên đã hỏi 20/02/2020 4:46:09 PM

Mọi người giúp em câu này với ạ

Trong không gian oxyz cho mặt cầu (s1): x^2+y^2+z^2=32 và (s2) (x-7)^2+y^2+z^2=25 và

mặt phẳng (P): mx+10z-10=0 . Có bao nhiêu giá trị nguyên của m sao cho trên (P) dựng được đúng hai tiếp tuyến chung phân biệt với (S1)  và (S2)

4 trả lời 0 lời giải Toán Học 113 lượt xem Nguyễn Minh Đạt đã bình luận 24/02/2020 2:55:47 PM

Bốn số a , b , c , d theo thứ tự lập thành một cấp số cộng và bốn số a − 2 , b − 6 , c − 7 , d − 2 theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Tính S = a + b + c + d .

Bốn số a,b,c,da,b,c,d theo thứ tự lập thành một cấp số cộng và bốn số a2,b6,c7,d2a−2,b−6,c−7,d−2 theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Tính S=a+b+c+d.

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 105 lượt xem LanHoàng đã trả lời 03/03/2020 4:48:41 PM

Tổ hợp-chỉnh hợp-xác suất

Từ 2018 số nguyên dương đầu tiên, chọn ngẫu nhiên ra 6 số và xếp thành dãy số có dạng u1,u2,u3,u4,u5,u6.u1,u2,u3,u4,u5,u6. Xác suất để u1,u2,u3u1,u2,u3 theo thứ tự lập thành một cấp số cộng bằng

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 36 lượt xem Pham Hang đã hỏi 17/02/2020 3:51:25 PM

mn giupsem câu này vói ạ

Cho hinh chóp SABC có đáy là tam giac vuông cân ở đỉnh C va SA vuong (ABC) SC=a goi x là góc giữa (scb) va (abc) để thể tích khối chóp lón nhất Gía trị cosx bằng ??

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 42 lượt xem danghoang612002 đã hỏi 09/02/2020 1:03:16 PM

giúp e bài này vs ạ

 cho x^2f(x) + f(1-x) = 2x-x^4 . tính tích phân từ o đến 1 của hàm số f(x)

1 trả lời 1 lời giải Toán Học 71 lượt xem Lê Huy Hoàng đã bày tỏ cảm xúc 09/02/2020 8:54:51 PM

Giúp em câu hình phẳng này ạ

Cho tam giác ABC cân tại A, Lấy D thuộc AB sao cho AB = 3AD, H là hình chiếu vuông góc của B lên CD, M là trung điểm của HC.
Chứng minh rằng : AM vuông góc với BM

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 42 lượt xem Nguyễn Thu Trà đã hỏi 16/01/2020 11:57:32 PM

Tìm kiếm thêm? Duyệt qua danh sách tất cả câu hỏi hoặc giúp chúng tôi trả lời các câu hỏi chưa được trả lời.