TRÀN TH? THANH THUY [78384]

mn giúp vs. minh cảm ơn nhiêu

Cho hình chóp S ABC . có đáy là tam giác vuông tại A, AB= a , AC= 2a, SA vuông góc với mặt phẳng

đáy và SA a=2a,. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC . Khoảng cách giữa hai đường thẳng SG và BC bằng

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 21 lượt xem TRÀN TH? THANH THUY đã hỏi 17/06/2020 8:59:21 PM

Tìm kiếm thêm? Duyệt qua danh sách tất cả câu hỏi hoặc giúp chúng tôi trả lời các câu hỏi chưa được trả lời.