Nguy?nHu?Phuong [78605]

Tìm min mã trên khoảng và đoạn

Mọi người cho mình hỏi phần này vs ạ

Đề bài yêu cầu tìm min mã trên đoạn (a;b) mà mình chứng minh được hàm số đã cho liên tục trên (a;b) thì mình có thể đưa bài toán về dạn tìm min max trên đoạn [a;b] ko ạ?

Mình học trong khóa của thầy như vậy nhưng cô giáo của mình lại nói ko làm ngư vậy được

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 23 lượt xem Nguyễn Minh Đạt đã trả lời 21/10/2020 11:42:11 PM
Unset [113112]

Mọi người giúp em với ạ

Cho hàm số y=2xx+1 có đồ thị (C) và điểm A(0;a). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của a để từ A kẻ được hai tiếp tuyến AM,AN đến (C) với M,N là các tiếp điểm và MN=4. Tổng các phần tử của S bằng

1 trả lời 1 lời giải Toán Học 41 lượt xem Đặng Thành Nam đã xác nhận câu trả lời 15/10/2020 11:46:27 AM
Phamhang10c2 [112188]

quy tắc cộng quy tắc nhân

Một ngân hàng câu hỏi gồm 5 câu khó, 6 câu trung bình và 7 câu dễ. Hỏi có thể lập được bao nhiêu đề thi, mỗi đề gồm 5 câu hỏi sao cho: đề thi nhất thiêta có đủ 3 loại câu hỏi và số câu hỏi dễ không ita hơn 2

Mong các thầy cô giupa e ạ

1 trả lời 1 lời giải Toán Học 34 lượt xem Đặng Thành Nam đã xác nhận câu trả lời 15/10/2020 11:43:48 AM
lbnqn300605 [112037]

Quanh một hồ nước hình tròn có trồng 60 cây xanh, người ta chặt đi ngẫu nhiên 4 cây sao cho trong 4 cây bị chặt không có 2 cây cạnh nhau bằng. Có bao nhiêu cách?

Quanh một hồ nước hình tròn có trồng 60 cây xanh, người ta chặt đi ngẫu nhiên 4 cây sao cho trong 4 cây bị chặt không có 2 cây cạnh nhau bằng. Có bao nhiêu cách?

1 trả lời 0 lời giải Toán học 63 lượt xem Đặng Thành Nam đã trả lời 30/09/2020 1:12:38 AM