Nguyễn Tiến [112021]
22/03/2021 11:44:40 PM

Ai giải giúp em bài này với ạ •~•

Toán Học 1 câu trả lời 41 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 45 khóa học 10:11 25-03-2021

Em xem thêm ở bài ct tính nhanh diện tích hình phẳng bên khoá xmax ấy em.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.