Nguyễn Tiến [112021]
30/03/2021 12:30:46 AM

Ai giúp em với ạ, ngu phần này lắm rồi huhu

Toán Học 1 câu trả lời 51 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 45 khóa học 01:15 30-03-2021

Em tìm câu này trong đề tổng hợp số phức 05 của pro x nha!

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.