Học Viện Quân Y [52741]
04/10/2019 1:04:09 PM

Biện luận nghiệm , em phá trị nhưng không giải ra ạ , mong thầy giúp em

Không có mô tả ảnh.Em phá trị tuyệt đối , giải 2 trường hợp nhưng không ra đáp án chính xác , mong thầy giúp em ạ

 

Toán Học 1 câu trả lời 148 lượt xem

1 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.