senkun [38418]
08/09/2019 4:36:36 PM

Dòng 1 sao được vậy ad

Toán Học 1 câu trả lời 126 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod đã trả lời 21:12 08-09-2019

Chia hai vế cho số $h>0$

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.