Phạm Thị Thanh Duyên [36808]
17/10/2018 3:07:49 PM

giá trị lớn nhất và nhỏ nhất

bài này sao ko xét x=(m^2-4)/4 ko thuộc [3;8] và thuộc đoạn [3;8] ạ? 

Toán Học 2 câu trả lời 449 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
tuananh98tba [69116] đã trả lời 21:18 20-11-2019

.

1
Lời giải
Vteder [61124] Partner, Admin đã trả lời 15:50 17-10-2018

Em xét thuộc thì sẽ lâu hơn cách trên thôi

Lời giải bài toán xét các giá trị trước sau đó mới xét biến thuộc hay không thuộc.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.