Nguyễn Ngọc Thái An [67313]
19/10/2018 9:33:44 PM

Giúp e câu tích phân với ạ

 

Tính tích phân từ 0 đến pi/2 của

 (sin(x)^(1/n))/((cos(x)^(1/n)+sin(x)^(1/n))

Toán Học 1 câu trả lời 445 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Vteder [61124] Partner, Admin đã trả lời 22:39 19-10-2018

Em thử đặt x=pi/2-t xem sao nhé!!!

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.