trinhthuytrang76 [59078]
14/09/2019 1:24:25 PM

giúp em câu 22 với ạ, đặc biệt là cách bấm máy. em cảm ơn

Toán Học 2 câu trả lời 125 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Vteder [61124] Partner, Admin đã trả lời 23:03 14-09-2019

0
Lời giải
Vteder [61124] Partner, Admin đã trả lời 23:01 14-09-2019

u=x^3-3x; f(u)=1/2 có 3 nghiệm -2<a<0<b<2<c; lúc này em chọn a,b,c tuỳ ý thuộc các khoảng trên rồi bấm máy xem có 3 nhiêu nghiệm x nhé

tương tự cho f(u)=-1/2 có 3 nghiệm d<-2<2<e<f; chọn d,e,f tuỳ ý thoả mãn để suy ra số nghiệm x.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.