hoangminhhiengoku [10459]
01/01/2020 6:54:54 PM

Min max của Thể tích

Khối chóp S.ABCD có đáy là hình thoi cạnh a, SA=SB=SC=SD=a. Gọi O là giao điểm AC và BD, H là hình chiếu của S lên đáy, H thuộc BO. Tính V max của S.ABCD?

Toán Học 2 câu trả lời 104 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
nnminh322 [38399] đã trả lời 23:25 04-01-2020

nếu SA=SB=SC=a thì hợp lí hơn ạ

0
Lời giải
nnminh322 [38399] đã trả lời 23:25 04-01-2020

mình nghĩ đề này có vấn đề ạ vì SA=SB=SC=SD thì chóp có đáy là đa giác đều r 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.