bannamgiauten [5923]
19/10/2018 9:35:13 PM

Tìm khoảng Đồng biến của hàm số cos(-2x-pi/3) trên nửa khoảng [0;2pi)

Bằng cách dùng đường tròn lượng giác, hãy Tìm khoảng Đồng biến của hàm số cos(-2x-pi/3) trên nửa khoảng [0;2pi)

Toán Học 2 câu trả lời 469 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Lý Thanh Tiến [45189] Mod đã trả lời 11:29 13-11-2018

$y=\cos \left( \frac{\pi }{3}-2x \right)$. 

1
Lời giải
Yêu Lia [39371] đã trả lời 14:32 20-10-2018

:v

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.