Nguyễn Minh Đạt 

11015 điểm

tham gia 15/11/2015 3:37:02 PM

Đặng Thành Nam 

6549 điểm

tham gia 09/11/2015 6:07:09 PM

Vteder 

2391 điểm

tham gia 15/11/2015 2:27:49 PM

Cư Yết 

1119 điểm

tham gia 22/11/2018 2:37:15 AM

nguyenphatdatgoku 

576 điểm

tham gia 04/04/2019 11:30:33 PM

Lý Thanh Tiến 

556 điểm

tham gia 14/07/2017 7:17:54 PM

Ps Mạnh 

528 điểm

tham gia 14/11/2017 9:00:41 PM

Hàn Tiểu Tuệ 

509 điểm

tham gia 05/01/2019 7:13:21 PM

Bé Hiếu 

488 điểm

tham gia 26/03/2017 10:00:41 AM

Chinh Phục UEH 

459 điểm

tham gia 30/06/2019 8:05:49 PM

HanMyn 

411 điểm

tham gia 11/04/2019 11:33:58 AM

Vteder 2k2 

381 điểm

tham gia 27/10/2018 1:11:35 PM

Trịnh Huy Hoàng 

371 điểm

tham gia 07/09/2017 12:19:03 PM

Im YOONa 

370 điểm

tham gia 06/06/2019 8:48:18 PM

nguyenvy9392 

357 điểm

tham gia 11/05/2019 3:08:40 PM

Vteder 2020  

343 điểm

tham gia 05/07/2017 9:58:52 PM

toanta 

308 điểm

tham gia 16/05/2019 10:06:32 PM

Minh Tuấn  

280 điểm

tham gia 23/08/2018 7:38:57 PM

GiangLinhLinhlun 

264 điểm

tham gia 26/07/2019 10:31:41 AM

Fighting 

264 điểm

tham gia 03/07/2019 10:02:00 PM

Đỗ đại học 

262 điểm

tham gia 19/08/2019 3:03:04 PM

Ðoàn Lâm 

262 điểm

tham gia 07/03/2019 8:16:47 PM

Đặng Phương 

250 điểm

tham gia 16/07/2019 4:16:58 PM

Thammon74 

245 điểm

tham gia 30/12/2018 3:42:50 PM

shaquiri 

244 điểm

tham gia 09/05/2018 10:57:10 AM

ĐĐH 

241 điểm

tham gia 08/05/2019 12:15:20 PM

Tường Vi 

233 điểm

tham gia 31/08/2018 10:34:29 AM

Adgjkl 

232 điểm

tham gia 31/01/2019 7:15:34 PM

nguyenhaiduong20020303 

230 điểm

tham gia 08/02/2019 9:15:21 AM

Mai Trị 

218 điểm

tham gia 08/07/2018 10:51:17 PM

Nguyễn Thế Thương  

218 điểm

tham gia 30/01/2019 11:20:12 PM

Dangthinhan 

215 điểm

tham gia 11/06/2018 8:19:58 PM

Vy cuteee aww 

207 điểm

tham gia 10/11/2018 9:28:10 PM

Nguyễn Thị Thu Trang 

207 điểm

tham gia 25/06/2017 6:51:38 AM

kanorkant 

206 điểm

tham gia 02/09/2018 8:06:28 PM

Lee En  

205 điểm

tham gia 14/07/2017 6:29:09 PM