Nguyễn Minh Đạt 

11893 điểm

tham gia 15/11/2015 3:37:02 PM

Đặng Thành Nam 

7384 điểm

tham gia 09/11/2015 6:07:09 PM

Vteder 

2753 điểm

tham gia 15/11/2015 2:27:49 PM

Cư Yết 

1123 điểm

tham gia 22/11/2018 2:37:15 AM

hoangminhhiengoku 

592 điểm

tham gia 04/04/2019 11:30:33 PM

Lý Thanh Tiến 

573 điểm

tham gia 14/07/2017 7:17:54 PM

Ps Mạnh 

532 điểm

tham gia 14/11/2017 9:00:41 PM

^___^ 

516 điểm

tham gia 27/10/2018 1:11:35 PM

Hàn Tiểu Tuệ 

509 điểm

tham gia 05/01/2019 7:13:21 PM

Bé Hiếu 

508 điểm

tham gia 26/03/2017 10:00:41 AM

Chinh Phục TDT 

470 điểm

tham gia 30/06/2019 8:05:49 PM

Mai Trị 

445 điểm

tham gia 08/07/2018 10:51:17 PM

HanMyn 

444 điểm

tham gia 11/04/2019 11:33:58 AM

Trịnh Huy Hoàng 

409 điểm

tham gia 07/09/2017 12:19:03 PM

Im YOONa 

405 điểm

tham gia 06/06/2019 8:48:18 PM

nguyenvy9392 

379 điểm

tham gia 11/05/2019 3:08:40 PM

Vteder 2020  

358 điểm

tham gia 05/07/2017 9:58:52 PM

Thammon74 

321 điểm

tham gia 30/12/2018 3:42:50 PM

Minh Tuấn  

318 điểm

tham gia 23/08/2018 7:38:57 PM

oisamxetl6 

314 điểm

tham gia 21/05/2020 9:06:23 AM

Đặng Phương 

313 điểm

tham gia 16/07/2019 4:16:58 PM

toanta 

312 điểm

tham gia 16/05/2019 10:06:32 PM

Nguyễn Thế Hiển  

301 điểm

tham gia 03/07/2019 10:02:00 PM

Ðoàn Lâm 

298 điểm

tham gia 07/03/2019 8:16:47 PM

Đỗ đại học 

281 điểm

tham gia 19/08/2019 3:03:04 PM

HMU_FTU 

280 điểm

tham gia 17/02/2020 8:17:53 PM

GiangLinhLinhlun 

272 điểm

tham gia 26/07/2019 10:31:41 AM

ĐĐH 

261 điểm

tham gia 08/05/2019 12:15:20 PM

nguyenhaiduong20020303 

260 điểm

tham gia 08/02/2019 9:15:21 AM

Nguyễn Thế Thương  

251 điểm

tham gia 30/01/2019 11:20:12 PM

shaquiri 

244 điểm

tham gia 09/05/2018 10:57:10 AM

Adgjkl 

241 điểm

tham gia 31/01/2019 7:15:34 PM

Trần Thị Hồng Mai 

240 điểm

tham gia 19/07/2019 2:08:00 PM

Tường Vi 

240 điểm

tham gia 31/08/2018 10:34:29 AM

hocchung2k2vted@gmail.com 

238 điểm

tham gia 23/05/2019 11:20:21 AM

Lee Eun 

218 điểm

tham gia 14/07/2017 6:29:09 PM