Nguyễn Minh Đạt 

13231 điểm

tham gia 15/11/2015 3:37:02 PM

Đặng Thành Nam 

12681 điểm

tham gia 09/11/2015 6:07:09 PM

Vteder 

4137 điểm

tham gia 15/11/2015 2:27:49 PM

Phạm Tuấn Anh 

1448 điểm

tham gia 12/12/2017 11:14:06 PM

winaplaceatuniversity 

1330 điểm

tham gia 14/04/2020 10:51:08 AM

maitrij 

1239 điểm

tham gia 08/07/2018 10:51:17 PM

Cư Yết 

1150 điểm

tham gia 22/11/2018 2:37:15 AM

Lý Thanh Tiến 

637 điểm

tham gia 14/07/2017 7:17:54 PM

hoangminhhiengoku 

615 điểm

tham gia 04/04/2019 11:30:33 PM

Bé Hiếu 

548 điểm

tham gia 26/03/2017 10:00:41 AM

Ps Mạnh 

542 điểm

tham gia 14/11/2017 9:00:41 PM

^___^ 

528 điểm

tham gia 27/10/2018 1:11:35 PM

Hàn Tiểu Tuệ 

510 điểm

tham gia 05/01/2019 7:13:21 PM

Chinh Phục TDT 

500 điểm

tham gia 30/06/2019 8:05:49 PM

Trịnh Huy Hoàng 

483 điểm

tham gia 07/09/2017 12:19:03 PM

HanMyn 

461 điểm

tham gia 11/04/2019 11:33:58 AM

Hoàng Ngọc Nhung  

441 điểm

tham gia 26/08/2020 6:46:12 AM

RA TRẬN THÔI 

430 điểm

tham gia 15/02/2020 9:03:33 PM

Im YOONa 

424 điểm

tham gia 06/06/2019 8:48:18 PM

oisamxetl6 

414 điểm

tham gia 21/05/2020 9:06:23 AM

nguyenvy9392 

403 điểm

tham gia 11/05/2019 3:08:40 PM

Vteder 2020  

391 điểm

tham gia 05/07/2017 9:58:52 PM

ĐẸP TRAI KHOAI BÉO 

389 điểm

tham gia 20/08/2019 11:24:54 PM

Nguy?n Khánh Hoà2003 

384 điểm

tham gia 16/08/2020 9:37:23 PM

Thammon74 

380 điểm

tham gia 30/12/2018 3:42:50 PM

YDS_FTU 

376 điểm

tham gia 17/02/2020 8:17:53 PM

haly2003 

373 điểm

tham gia 22/06/2020 7:00:51 PM

Đàm Hoàng 

357 điểm

tham gia 25/06/2020 3:12:36 PM

Đặng Phương 

334 điểm

tham gia 16/07/2019 4:16:58 PM

Minh Tuấn  

331 điểm

tham gia 23/08/2018 7:38:57 PM

Ðoàn Lâm 

327 điểm

tham gia 07/03/2019 8:16:47 PM

toanta 

327 điểm

tham gia 16/05/2019 10:06:32 PM

Tài năng trẻ Lin-gát-đi-nhô 

325 điểm

tham gia 03/10/2018 6:00:15 PM

Nguyễn Thế Hiển  

312 điểm

tham gia 03/07/2019 10:02:00 PM

Nguyễn Thế Thương  

308 điểm

tham gia 30/01/2019 11:20:12 PM

Đỗ đại học 

304 điểm

tham gia 19/08/2019 3:03:04 PM