Nguyễn Minh Đạt 

9936 điểm

tham gia 15/11/2015 3:37:02 PM

Đặng Thành Nam  

4207 điểm

tham gia 09/11/2015 6:07:09 PM

Vteder 

1809 điểm

tham gia 15/11/2015 2:27:49 PM

Cư Yết 

1121 điểm

tham gia 22/11/2018 2:37:15 AM

nguyenphatdatgoku 

557 điểm

tham gia 04/04/2019 11:30:33 PM

Ps Mạnh 

528 điểm

tham gia 14/11/2017 9:00:41 PM

Lý Thanh Tiến 

526 điểm

tham gia 14/07/2017 7:17:54 PM

Hàn Tiểu Tuệ 

506 điểm

tham gia 05/01/2019 7:13:21 PM

Minoyce 

476 điểm

tham gia 26/03/2017 10:00:41 AM

Chinh Phục UEH 

448 điểm

tham gia 30/06/2019 8:05:49 PM

HanMyn 

394 điểm

tham gia 11/04/2019 11:33:58 AM

NANANANA 

325 điểm

tham gia 06/06/2019 8:48:18 PM

Vteder 2020  

320 điểm

tham gia 05/07/2017 9:58:52 PM

nguyenvy9392 

314 điểm

tham gia 11/05/2019 3:08:40 PM

Trịnh Huy Hoàng 

312 điểm

tham gia 07/09/2017 12:19:03 PM

toanta 

299 điểm

tham gia 16/05/2019 10:06:32 PM

Minh Tuấn  

255 điểm

tham gia 23/08/2018 7:38:57 PM

Ðoàn Lâm 

247 điểm

tham gia 07/03/2019 8:16:47 PM

Đặng Phương 

243 điểm

tham gia 16/07/2019 4:16:58 PM

Đậu Đại Học 

242 điểm

tham gia 27/10/2018 1:11:35 PM

shaquiri 

242 điểm

tham gia 09/05/2018 10:57:10 AM

Nguyễn Thế Hiển 

233 điểm

tham gia 03/07/2019 10:02:00 PM

GiangLinhLinhlun 

232 điểm

tham gia 26/07/2019 10:31:41 AM

Tường Vi 

228 điểm

tham gia 31/08/2018 10:34:29 AM

Adgjkl 

226 điểm

tham gia 31/01/2019 7:15:34 PM

ĐĐH 

213 điểm

tham gia 08/05/2019 12:15:20 PM

Dangthinhan 

210 điểm

tham gia 11/06/2018 8:19:58 PM

Nguyễn Thị Thu Trang 

207 điểm

tham gia 25/06/2017 6:51:38 AM

Harry 

204 điểm

tham gia 22/08/2018 11:03:00 PM

nguyenhaiduong20020303 

202 điểm

tham gia 08/02/2019 9:15:21 AM

kanorkant 

189 điểm

tham gia 02/09/2018 8:06:28 PM

Lê Quốc Thịnh 

188 điểm

tham gia 28/09/2017 8:27:55 AM

Thammon74 

183 điểm

tham gia 30/12/2018 3:42:50 PM

Bồ Công Anh  

182 điểm

tham gia 08/04/2019 8:50:53 PM

Kevin De Bruyne 

176 điểm

tham gia 30/01/2019 11:20:12 PM

Nhã Uyên  

175 điểm

tham gia 14/07/2017 6:29:09 PM