Phạm Tuấn Anh 

334 điểm

tham gia 12/12/2017 11:14:06 PM

Nguy?n Khánh Hoà2003 

132 điểm

tham gia 16/08/2020 9:37:23 PM

Nguyễn Minh Đạt 

121 điểm

tham gia 15/11/2015 3:37:02 PM

VTEDER 

92 điểm

tham gia 08/07/2018 10:51:17 PM

lookingonesided 

70 điểm

tham gia 14/04/2020 10:51:08 AM

Đặng Thành Nam 

68 điểm

tham gia 09/11/2015 6:07:09 PM

Trùm Xỏ 

57 điểm

tham gia 23/02/2020 12:39:50 PM

Haquynhnga1989@gmail.com 

42 điểm

tham gia 22/06/2020 7:00:51 PM

Phan Văn Tài 

40 điểm

tham gia 05/09/2018 5:53:30 PM

Trịnh Đức Thành 

36 điểm

tham gia 01/04/2020 9:17:30 PM

Lcak@ 

33 điểm

tham gia 23/07/2020 10:49:36 AM

HOANGNGOCNHUNG 

32 điểm

tham gia 26/08/2020 6:46:12 AM

Vteder 

25 điểm

tham gia 15/11/2015 2:27:49 PM

Lê Nguyễn Kỳ Duyên 

25 điểm

tham gia 10/07/2019 9:09:32 PM

ngocphank4 

23 điểm

tham gia 10/08/2020 10:47:03 PM

Vohoc2207 

23 điểm

tham gia 21/07/2019 2:32:38 PM

Hoctoan 

21 điểm

tham gia 25/10/2018 9:24:34 PM

oisamxetl6 

21 điểm

tham gia 21/05/2020 9:06:23 AM

Danh Hài Hải ngoại Lukaku 

20 điểm

tham gia 03/10/2018 6:00:15 PM

chungvted 

19 điểm

tham gia 11/01/2017 6:09:39 PM

Nguyễn Tấn Thắng 

18 điểm

tham gia 17/05/2020 10:43:40 AM

quehoang18012005 

18 điểm

tham gia 07/09/2020 10:00:00 PM

BEST OR NOTHING 

17 điểm

tham gia 26/06/2020 6:46:38 PM

đậu đỏ <3 

17 điểm

tham gia 11/07/2020 1:57:05 PM

Lý Thị Thu Huyền 

17 điểm

tham gia 06/09/2018 10:22:32 PM

Nguyễn Văn Quyết  

16 điểm

tham gia 08/06/2020 11:05:52 AM

Thu Anh 

16 điểm

tham gia 04/08/2019 7:24:02 PM

Vĩnh San  

16 điểm

tham gia 14/06/2020 1:50:02 PM

HMU_FTU 

15 điểm

tham gia 17/02/2020 8:17:53 PM

Nguyễn Đức Anh 

15 điểm

tham gia 20/08/2019 11:24:54 PM

phronniel7 

14 điểm

tham gia 28/07/2020 3:56:14 PM

LeoYaoi 

14 điểm

tham gia 21/07/2017 8:57:54 PM

QUANHOAMY 

14 điểm

tham gia 01/07/2019 5:47:00 PM

trinhhoang932@gmail.com 

13 điểm

tham gia 07/04/2020 1:21:16 PM

angelstar9x 

13 điểm

tham gia 18/05/2020 9:58:11 PM

Giang Ki?u 

12 điểm

tham gia 17/08/2020 8:42:08 PM