Vteder 

3555 điểm

tham gia 15/11/2015 2:27:49 PM

Trịnh Huy Hoàng 

485 điểm

tham gia 07/09/2017 12:19:03 PM

Dangthinhan 

220 điểm

tham gia 11/06/2018 8:19:58 PM

Phạm Quang Huy 

155 điểm

tham gia 11/09/2016 12:41:17 PM

Quỳnh Nga 

103 điểm

tham gia 03/07/2016 10:07:00 AM

Nguyễn Trung Anh 

92 điểm

tham gia 17/10/2017 8:21:14 PM

Đỗ Đại Học 

78 điểm

tham gia 26/08/2018 7:36:43 PM

Nguyễn Phương Thảo 

39 điểm

tham gia 04/07/2017 10:49:02 PM

ngochuyenhao12a1 

33 điểm

tham gia 25/06/2019 12:49:04 PM

Chu Cúc 

21 điểm

tham gia 08/06/2016 9:01:13 AM

Nguyễn Quốc Huy 

15 điểm

tham gia 16/05/2018 1:07:53 AM

thanhbk 

14 điểm

tham gia 20/06/2019 1:16:15 PM

nguyễn khánh ly 

13 điểm

tham gia 25/02/2018 7:56:33 PM

Bạn Thắng giấu tên 

12 điểm

tham gia 27/08/2019 10:50:44 PM

Hoàng Ngọc Hà 

12 điểm

tham gia 11/07/2018 10:53:56 PM

NTCA2k3 

11 điểm

tham gia 22/04/2020 9:54:58 PM

HỒNG NGỌC 

5 điểm

tham gia 30/06/2017 11:26:06 PM

phuongnhung2003 

2 điểm

tham gia 19/06/2020 8:02:43 AM

Hiền Nguyễn 

1 điểm

tham gia 03/07/2017 9:01:12 PM

Thanh Hương 

1 điểm

tham gia 21/04/2019 5:07:32 PM

Bùi Mạnh Hùng 

0 điểm

tham gia 25/04/2020 10:49:16 PM

trangdao195 

0 điểm

tham gia 27/06/2020 3:50:56 PM

Bùi Diệu Thảo 

0 điểm

tham gia 16/06/2020 5:54:56 PM

Lương Hường 

0 điểm

tham gia 21/05/2017 5:02:00 PM