Nguyễn Minh Đạt 

6154 điểm

tham gia 15/11/2015 3:37:02 PM

Đặng Thành Nam 

5392 điểm

tham gia 09/11/2015 6:07:09 PM

Vteder 

1629 điểm

tham gia 15/11/2015 2:27:49 PM

hoangminhhiengoku 

487 điểm

tham gia 04/04/2019 11:30:33 PM

Mai Trị 

445 điểm

tham gia 08/07/2018 10:51:17 PM

Chinh Phục TDT 

437 điểm

tham gia 30/06/2019 8:05:49 PM

^___^ 

394 điểm

tham gia 27/10/2018 1:11:35 PM

Im YOONa 

327 điểm

tham gia 06/06/2019 8:48:18 PM

oisamxetl6 

314 điểm

tham gia 21/05/2020 9:06:23 AM

Nguyễn Thế Hiển  

298 điểm

tham gia 03/07/2019 10:02:00 PM

Bé Hiếu 

281 điểm

tham gia 26/03/2017 10:00:41 AM

Đỗ đại học 

281 điểm

tham gia 19/08/2019 3:03:04 PM

HMU_FTU 

280 điểm

tham gia 17/02/2020 8:17:53 PM

Thammon74 

276 điểm

tham gia 30/12/2018 3:42:50 PM

Minh Tuấn  

263 điểm

tham gia 23/08/2018 7:38:57 PM

GiangLinhLinhlun 

250 điểm

tham gia 26/07/2019 10:31:41 AM

Trịnh Huy Hoàng 

249 điểm

tham gia 07/09/2017 12:19:03 PM

Trần Thị Hồng Mai 

240 điểm

tham gia 19/07/2019 2:08:00 PM

Ðoàn Lâm 

230 điểm

tham gia 07/03/2019 8:16:47 PM

Lý Thanh Tiến 

229 điểm

tham gia 14/07/2017 7:17:54 PM

ĐĐH 

226 điểm

tham gia 08/05/2019 12:15:20 PM

Vy cuteee 

215 điểm

tham gia 10/11/2018 9:28:10 PM

nguyenhaiduong20020303 

206 điểm

tham gia 08/02/2019 9:15:21 AM

Đặng Phương 

200 điểm

tham gia 16/07/2019 4:16:58 PM

Adgjkl 

199 điểm

tham gia 31/01/2019 7:15:34 PM

somekindofname 

197 điểm

tham gia 30/06/2019 5:10:53 PM

HanMyn 

196 điểm

tham gia 11/04/2019 11:33:58 AM

Vteder 2020  

186 điểm

tham gia 05/07/2017 9:58:52 PM

toanta 

182 điểm

tham gia 16/05/2019 10:06:32 PM

Xuân Audi 

181 điểm

tham gia 01/11/2018 9:06:57 AM

Phạm Tuấn Anh 

181 điểm

tham gia 12/12/2017 11:14:06 PM

Bùi Dũng 

178 điểm

tham gia 12/03/2020 3:15:36 PM

nguyenvy9392 

175 điểm

tham gia 11/05/2019 3:08:40 PM

Linhha.tr 

174 điểm

tham gia 28/07/2019 1:02:55 PM

kanorkant 

164 điểm

tham gia 02/09/2018 8:06:28 PM

iydiwky9 

161 điểm

tham gia 28/06/2019 6:48:52 PM