Nguyễn Minh Đạt 

5498 điểm

tham gia 15/11/2015 3:37:02 PM

Đặng Thành Nam 

4989 điểm

tham gia 09/11/2015 6:07:09 PM

Vteder 

1540 điểm

tham gia 15/11/2015 2:27:49 PM

Phạm Tuấn Anh 

559 điểm

tham gia 12/12/2017 11:14:06 PM

VTEDER 

556 điểm

tham gia 08/07/2018 10:51:17 PM

hoangminhhiengoku 

395 điểm

tham gia 04/04/2019 11:30:33 PM

^___^ 

381 điểm

tham gia 27/10/2018 1:11:35 PM

Chinh Phục TDT 

374 điểm

tham gia 30/06/2019 8:05:49 PM

oisamxetl6 

369 điểm

tham gia 21/05/2020 9:06:23 AM

HMU_FTU 

318 điểm

tham gia 17/02/2020 8:17:53 PM

Im YOONa 

309 điểm

tham gia 06/06/2019 8:48:18 PM

Đỗ đại học 

282 điểm

tham gia 19/08/2019 3:03:04 PM

Thammon74 

282 điểm

tham gia 30/12/2018 3:42:50 PM

Nguyễn Thế Hiển  

281 điểm

tham gia 03/07/2019 10:02:00 PM

Minh Tuấn  

259 điểm

tham gia 23/08/2018 7:38:57 PM

Trịnh Huy Hoàng 

256 điểm

tham gia 07/09/2017 12:19:03 PM

Trần Thị Hồng Mai 

243 điểm

tham gia 19/07/2019 2:08:00 PM

Bé Hiếu 

239 điểm

tham gia 26/03/2017 10:00:41 AM

Lý Thanh Tiến 

227 điểm

tham gia 14/07/2017 7:17:54 PM

ĐĐH 

224 điểm

tham gia 08/05/2019 12:15:20 PM

GiangLinhLinhlun 

221 điểm

tham gia 26/07/2019 10:31:41 AM

LÊ ĐỨC ANH TUẤN  

214 điểm

tham gia 10/11/2018 9:28:10 PM

Trùm Xỏ 

209 điểm

tham gia 23/02/2020 12:39:50 PM

Đặng Phương 

193 điểm

tham gia 16/07/2019 4:16:58 PM

HanMyn 

183 điểm

tham gia 11/04/2019 11:33:58 AM

Bùi Dũng 

182 điểm

tham gia 12/03/2020 3:15:36 PM

Adgjkl 

182 điểm

tham gia 31/01/2019 7:15:34 PM

Ðoàn Lâm 

180 điểm

tham gia 07/03/2019 8:16:47 PM

somekindofname 

177 điểm

tham gia 30/06/2019 5:10:53 PM

Nguyễn Thế Thương  

175 điểm

tham gia 30/01/2019 11:20:12 PM

Nguyễn Đức Anh 

169 điểm

tham gia 20/08/2019 11:24:54 PM

Linhha.tr 

168 điểm

tham gia 28/07/2019 1:02:55 PM

Vteder 2020  

167 điểm

tham gia 05/07/2017 9:58:52 PM

toanta 

166 điểm

tham gia 16/05/2019 10:06:32 PM

Hoàng Kim Toàn  

157 điểm

tham gia 14/09/2019 11:08:43 PM

iydiwky9 

155 điểm

tham gia 28/06/2019 6:48:52 PM